ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdurrahmân Becelî hazretleri, Tâbiîn devri velîlerindendir. Doğum târihi ve yeri belli değildir. Sahâbînin büyüklerinden ilim öğrendi ve birçoğundan hadîs-i şerîf nakletti. 718 (H.100) senesinde vefât etti... SABIR, ÜÇ ÇEŞİTTİR!..
Bu mübarek zat, hemen ölecekmiş gibi dünyâya rağbet etmez, vaktini ilim, ibâdet ve hayır işleriyle geçirirdi. Devamlı ihrâm ile dolaşırdı. Kendisine nasılsın diye soranlara; “Eğer iyi bir kul olabilirsek, bize ne mutlu, yok eğer günahkâr isek pek bayağı ve bedbahtız” buyururdu...
Abdurrahmân Becelî hazretleri, sohbetlerinde buyurdu ki:
“Kıyâmet günü Cennete ilk davet edilecek olanlar her halükârda Allahü teâlâya hamd edenlerdir.”
“Sabır üç çeşittir. Birincisi farzların yapılmasında güçlüklere sabretmek. Bunun üç yüz derece sevabı vardır. İkincisi harâmlardan ve yasak edilen şeylerden sakınma hususunda sabır. Bunun altı yüz derece sevabı vardır. Üçüncüsü ilk sarsıntıda, musîbetin ilk geldiği anda gösterilen sabırdır. Bunun dokuz yüz derece fazileti vardır.”
“Çarşıya erken girip, son çıkanlardan olma! Zira bu vakitler, şeytanın çoğalıp yayıldığı zamanlardır. Aksi halde şeytanın oyuncağı olursun!”
“Çok ağlayın! Ağlayamazsanız, ağlamaklı bir halde bulunun. Eğer hakikati bilseydiniz, sesiniz kesilinceye kadar ağlar ve beliniz kırılıncaya kadar namaz kılardınız.”
“Müzevvirlik (ara bozuculuk) ve iki dostun arasını açmak, Allahü teâlânın gazabına sebep olur.”

DUA EDERKEN!..
“Duâ yapılırken, mânevî bir zevk veriyorsa, kabul olacak demektir.”
Bir gün kendisine, “Şerrin en fenası ve hayrın en iyisi hangisidir?” dediler. Buyurdu ki: “Hayrın en iyisi doğru söz, kötülüğü düşünmeyen kalb ve itaat eden hanımdır. Şerlerin de en fenası yalan söz, fena kalb ve itaat etmeyen hanımdır.”
“Bir kadının varlıklı zamanında kocasının yüzüne gülmesi, fakat yokluğu zamanında ona hıyanette bulunması, Cehennemlik olduğunun alâmetidir.”
Cemâcim vak’asında iki Müslüman ordu karşı karşıya geldi. Abdurrahmân Becelî, Haccâc-ı Zalim’e; “İnsanları öldürme konusunda ileri gitme” buyurdu. Haccâc bu nasîhate kızarak; “Senin kanınla yeryüzünü sulayacağım” deyince Abdurrahmân Becelî; “Yerin altındakiler üstündekilerden daha çoktur” buyurdu. Bunun üzerine Haccâc, bu mübarek zatı şehid etti.
Tüm İçerikler