ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hazret-i Ömer’in (radıyallahü anh) halifeliği zamanında ibadet ehli, son derece takva sahibi bir genç vardı. Hazret-i Ömer’in hayret ve takdirle izlediği bu gencin kalbi, Allahü teala ve Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” sevgisiyle doluydu. Vakit namazlarında cemaati kaçırmaz, namazdan çıkar çıkmaz evine döner ve ihtiyar babasının hizmetini görürdü... 
BİR KADININ ÇİRKİN TEKLİFİ
Bu gencin evine giden yol, bir kadının kapısının önünden geçiyordu. Kadın her defasında gencin yoluna çıkarak çirkin tekliflerde bulunuyor, fakat genç, Allah korkusundan ona iltifat etmiyordu... Yine bir gün yatsı namazını kıldıktan sonra evine giderken, kadın tekrar karşısına çıktı. Bu sefer bütün maharetini kullanarak genci kandırmayı başardı. Fakat genç, kadının ardı sıra eve girerken birdenbire Allahü tealâyı hatırladı ve korkuyla dilinden şu ayet dökülüverdi: 
“Takvaya erenler (var ya); onlara şeytandan herhangi bir vesvese iliştiği zaman (Allah’ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp, hemen gerçeği görürler.” (A’raf/201) Hemen ardından da bayılarak düştü... 
Kadın hizmetçisini çağırdı. Genci tutarak evinin önüne getirip koydular. Sonra da kapıyı çalarak babasına haber verdiler. Babası dışarı çıkınca, oğlunu baygın bir vaziyette kapının önünde buldu. Komşulardan birkaçı genci tutup eve taşıdılar. Uzun bir müddet baygın kalan genç kendine gelince, babası; 
“Evladım neyin var ne oldu?” diye sordu. Oğlu; 
“Bir şeyim yok” dedi. Babası; 
“Allah aşkına söyle!” deyince, oğlu başından geçenleri anlattı. Babası; 
“Hangi ayeti okumuştun?” diye sordu. Genç, ayeti okudu ve tekrar kendinden geçti. Bir de baktılar ki genç ruhunu teslim etmiş... 

“BENİ ONUN KABRİNE GÖTÜRÜN!”
Genci yıkadılar ve gece vakti götürüp gözyaşlarıyla defnettiler... 
Sabah olunca olay Hazret-i Ömer’e (radıyallahü anh) bildirildi. Hazret-i Ömer, gencin babasına gelerek başsağlığı diledi ve; 
“Bana niye haber vermedin?” diye sordu. Gencin babası; 
“Ey Mü’minlerin Emiri, vakit geceydi” dedi. Hazret-i Ömer; 
“Beni onun kabrine götürün” dedi. Birlikte gencin kabrine geldiler. Hazret-i Ömer; 
“Ey filan kişi! Rabbin makamında durmaktan korkanlara iki cennet var (Rahman/46)” dedi. Kabirdeki genç konuşup; 
“Ya Ömer! Rabbim Cennette bana onları iki defa verdi” diye cevap verdi.
Tüm İçerikler