ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Feth bin Şahref, Horasan’da yaşamış olan büyük velilerdendir. Abdullah bin Ahmed bin Hanbel onun için, “Horasan toprağında Feth gibisi yetişmemiştir” buyurmuştur.
Feth bin Şahref, zühdü, takvası ile meşhurdu. Kendisine küçük günahlardan soruldu. O zaman; 
“Günah kişinin yanında ne kadar küçük görülürse, Allahü teâlâ katında o derece büyük olur. Günah kişinin yanında ne kadar büyük görülürse, Allahü teâlânın katında da o derece küçük olur” buyurdu. “Bid’at sâhiplerinden kaç!”
Feth bin Şahref, bid’atten ve bid’at sâhiplerinden nefret eder, insanları bunun zararlarından sakındırırdı. Bu hususta; 
“Bid’at sâhibi ile oturan onunla görüşen kimseden sakınınız. Bid’at sâhibini seven kimsenin amellerini Allahü teâlâ kabûl etmez, kalbinden İslâmın nûrunu çıkarır. Müslüman, Müslümanın yüzüne bakınca, kalbi parlar. Müslümanın bid’at sâhiplerinin yüzüne bakması ise, kalbini karartır. Yolda bid’at sâhibine rastlarsan, yolunu değiştir. Bid’at sâhibine iltifat edip yükseltme. Bid’at sâhibine yardım eden, İslâmın yıkılmasına yardım etmiş olur” buyurdu.
Feth bin Şahref, insanlara dünyânın fâni geçici ve değersiz, âhiretin bâki, kalıcı ve paha biçilmez olduğunu anlatırdı ve;
“Dünyânın tamâmı altından olsaydı, yine yok olurdu. Âhiret ise, çanak-çömlek gibi topraktan olsaydı, yine bâkî olurdu. Akıllı kimse, geçici olan dünyâyı, altın da olsa reddeder. Bâkî olan âhireti, çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabûl eder. İşin aslı, âhiret bâkî ve altın gibi kıymetlidir. Dünyâ ise, fâni ve çanak-çömlek gibi kıymetsizdir” buyurdu.

“Dergahına almakta acele et!”
Feth bin Şahref’e içinde elli dirhem bulunan bir kese gönderdiler. Resûlullah efendimizin buyurduğu şu hadîs-i şerîfi nakletti:
“Kim istemeden kendisine bir rızık gelir, o rızkı geri çevirirse, onu Allaha geri çevirip veriyor demektir. (Bu da Allah’ın ikramını kabul etmemek olur!)” Keseyi açtı, içinden bir dirhemini aldı, gerisini hediye etti...
Feth bin Şahref hazretleri, hicri 273 senesi şaban ayında vefat etti. Son anlarında şu sözleri söylüyordu:
“Ya Rabbi! Sana olan şevkim fazlalaştı. Beni dergahına almakta acele et!”
Tüm İçerikler