ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Kanije, Macaristan ve Avusturya sınırlarında küçük bir kaledir. lll. Mehmed Han zamanında ve 1600 tarihinde Avusturya’dan alınmıştı. Fakat ertesi yıl, 1601’de Avusturya Arşidük’ü Ferdinand büyük bir kuvvetle bu kaleyi kuşatmıştı...
Kanije’yi savunan askerlerimiz çok zor durumda kalmışlardı. Kaleyi kuşatan yüz bin kişilik düşman kuvveti yüklendikçe yükleniyordu. Üstelik Kanije önündeki nehri de doldurmaya başlamışlardı. Bunu yaptıkları takdirde kaleyi korumak çok güçleşecekti. Düşmanlar sonunda nehri doldurmayı başardılar. Kanije önündeki nehri, nisbeten geçit verdiği yerde sazlarla doldurup, üzerine çitten siperler yerleştirdiler. Bunun yanı sıra bir de tahtadan muntazam bir köprü yaptılar ve bunu kalenin hendeğine bağladılar. Artık hendeği rahatlıkla aşabileceklerdi... 
“SİZ MÜSTERİH OLUN PAŞAM”
Tiryaki Hasan Paşa gözü pek subayı Kara Peçe’yi çağırarak fikrini sordu. Ne yapacaklardı? Kara Peçe şöyle dedi:
“Paşa Hazretleri, siz müsterih olun. Biz düşmanın demirinden korkmadık da tahtasından mı korkacağız? Siz bizi duadan unutmayınız. Ben şimdi gider, o köprüyü yıkar gelirim.”
Böyle diyen Kara Peçe, Hasan Paşayla helalleşti. Tam kale bedeninden inmek üzereydi ki, kendisine doğru gelen üç çocuk gördü. Bu çocuklar Alaybeyi olan Hüsrev Beyin oğulları idiler. “Biz de geleceğiz. Köprüyü birlikte yıkalım” diyorlardı. Kara Peçe ne dediyse çocukları geri döndüremedi. Sonunda razı oldu. Böylece hep birlikte sessizce kale bedeninden aşağıya kaydılar.
Kara Peçe ve çocuklar, tam köprünün üzerinde iken düşman tarafından fark edildiler. Çocuklar Kara Peçe’ye, “Siz kaçın! Biz köprüyü yakarız!” dediler. Kara Peçe razı olmadı. “Vakit kalmadı, haydin, hep birlikte hendeğe atlayacağız. Oradan da bizi kaleye çekerler!” dedi ve “Atlayın!” emrini verdikten sonra suya daldı. Fakat çocuklar atlamamıştı. Üçü baş başa vererek köprüyü tutuşturdular. Alevler bir anda her tarafı sardı ve üçü de oracıkta şehit oldu...

HAZİNE OSMANLININ ELİNE GEÇTİ
Neticede, Tiryaki Hasan Paşa, üç bin kişilik kuvvetiyle kaleden çıktı ve müthiş bir saldırı yaparak Avusturya ordusunu bozguna uğrattı. Düşmanın bütün ağırlıkları ve hazineleri Osmanlıların eline geçti. Bu durumu öğrenen III. Mehmed Han, Tiryaki Hasan Paşaya vezirlik verdi...
Tüm İçerikler