ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah bin Sa’d, Eshab-ı kiramın büyüklerinden ve “Afrikiye” diye anılan, Kuzeybatı Afrika’nın fatihi, büyük komutan ve validir. Tam ismi, Abdullah bin Sa’d bin Ebi Serh bin Haris bin Hubeyb el-Kureşi el-Amiri olup, künyesi “Ebu Yahya”dır...
Abdullah bin Sa’d, Osman bin Affan’ın (radıyallahü anh) sütkardeşidir. Resulullah efendimizle (sallallahü aleyhi ve sellem) Medine’ye hicret etti. Ayrıca, vahiy katibiydi. Fakat ne hazindir ki Mekke’ye geri döndü ve müşriklerin arasına karıştı... Hazreti Osman’a sığındı...
Mekke’nin fethinde, Resul-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem, Abdullah bin Sa’d’ın ve Abdullah bin Hatal’ın Kabe-i muazzamanın altında bulunsalar bile öldürülmelerini emretti. Fakat Abdullah bin Sa’d, Osman bin Affan’ın yanına kaçtı.
Hazreti Osman da onu fetih tamamlandıktan ve herkes yatıştıktan sonra Resulullah’ın huzuruna götürdü. Resulullah efendimizden onun hakkında eman istedi. 
Peygamber efendimiz uzun müddet sükut etti. Sonra; “Evet” buyurdular. Abdullah bin Sa’d tövbe ederek, o gün Müslüman oldu. O günden sonra, onda hiçbir uygunsuz hareketi görülmedi...

Mısır valiliğine getirildi...
Abdullah bin Sa’d, Kureyş’in ileri gelenlerindendi. Mısır’ın fethinde Amr bin As’ın ordusunun sağ kanadında komutan olarak bulundu. Buranın fethindeki bütün muharebelere katıldı. 
Hazret-i Osman, Amr bin As’tan sonra onu Mısır Valisi yaptı.
Hazret-i Muaviye zamanında Bizanslılarla yapılan harplere katıldı.
Abdullah bin Sa’d, 656 (H.36) senesinde, bir rivayete göre Askalan’da, bir rivayete göre de Remle’de vefat etti. 
Vefatından önce Allahü tealaya; 
“Ya Rabbi! Son amelimi namaz kıl!” diye yalvarmıştı. 
Bir gün sabah namazında, oturup sağına selam verdikten sonra, sol tarafına selam verirken ruhunu teslim etti...
Tüm İçerikler