ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Büyük âlim İbn-i Sem’un hazretleri, 912 (H.300) senesinde Bağdad’da doğdu. 997 (H.387)’de orada vefat etti. Bütün ömrü insanlara vaaz ve nasihatle geçti. Hikmetli sözleriyle meşhurdur. Buyurdu ki:
“Yüce Allah’ı seviyor musun?” diye sana sorsalar, sükût et. Zîrâ eğer, hayır, dersen imanın gider. Evet, dersen, hareketlerin O’nu sevenlerin hareketlerine benzememektedir. Onun için sahtekâr olursun!”
“Allah’ın öyle kulları vardır ki, Allah’ın azametinden kalpleri parça parça olur, sonra biter; yine pârelenip tekrar biter. Ve bu hâl yaşadıkları müddetçe devam eder. Kulun, azâmet-i ilâhiye karşısındaki korku ve saygısı, ilâhî mârifetten nasîbi miktarında olur!”

“Kim kin beslerse!..”
“Kim, din kardeşi için diliyle sevgi ve hulûs gösterir de içinden ona düşmanlık ve kin beslerse, Allah ona lânet eder, dilsiz yapar ve kalp gözünü köreltir.”
“Hakka boyun eğ, hakkı tâkib et, kim söylerse söylesin hakkı kabûl et.”
“Her şeyin bir zekâtı vardır, aklın zekâtı da uzun uzadıya hüzünlenmek ve derin derin düşünmektir. Bu yüzdendir ki, Resûlullah efendimizin hüznü aralıksız ve kesintisizdi.”
“Amellerin en iyisi, en gizli yapılanıdır.”
“Allah korkusu, dilin lüzumsuz şey söylemesine mâni olur. Allahü teâlâdan korkanın dili söylemez olur.”
“Allahü teâlâdan korkandan, her şey korkar olur. Allah’tan korkmayan, her şeyden korkar.”
“Tevekkül, Allahü teâlâdan başkasına güvenmemek ve O’ndan başkasından korkmamaktır.”
“Akıllılarla kavga etmek, akılsızlarla oturup tatlı yemekten kolaydır.”
“Bir kimsenin kalbine Allah korkusu yerleşti mi, dilinde işe yaramaz bir söz bulunmaz. Bu korku dünyâ sevgisini ve arzusunu yakar, dünyâya rağbet etme hâlini gönülden dışarı atar.”

Üç defa defnedildi!..
İbn-i Sem’un hazretleri vefat etmeden önce “Ben defnolunurum, sonra kabrimden çıkarılıp tekrar defnolunurum” buyurdu. Sonra da vefat etti. Hakikaten, vefat edince hemen oracıkta gasl edildi ve cenaze namazı kılınarak evine defnedildi. Fakat halk onun vefatını duyunca evine toplandı. Cenaze namazının kılınıp defnedildiğini duyunca eve girdiler ve cenazesini kabirden çıkarıp camiye götürdüler. Burada büyük bir kalabalıkla tekrar namazı kılındı ve aynı yere defnedildi. Fakat 40 sene sonra tekrar çıkarılıp Makbere-i Ahmed Kabristanına defnedildi...
Tüm İçerikler