ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Me’mun, Abbasi halifelerinin yedincisidir. Halife Harun Reşid’in oğludur. 786’da doğdu. Küçük yaşta devrin ünlü âlimlerinden ilim tahsiline başlayıp, onların terbiyesiyle yetiştirildi. Arap edebiyatı, fıkıh, hadis ve diğer yüksek İslami ilimleri öğrenip, ihtisas sahibi oldu. Hikmet (fen), felsefe ve diğer sosyal ilimleri tamamiyle öğrendi. 813’te ağabeyi Muhammed Emin’den sonra halife oldu. Ehl-i beyte hürmetkâr, ilmi faaliyetleri sever, âlimleri himaye ederdi... İlim ve fennin yükselmesine çalıştı.

ANADOLU SEFERİNE ÇIKTI...
Me’mun, Bizans hudut boylarına Sugur ve Avasım adıyla akıncılar gönderdi. 830’da bizzat Anadolu seferine çıktı. Tarsus’a gelip, etraftaki kaleleri fethettirdi. Anadolu’da fetihlerde bulunup, Abbasi hakimiyetini kuvvetlendirmek için, fethedilen Bizans arazilerine Müslüman nüfusu yerleştirmek istedi. 833 yılında Anadolu’dayken Pozantı Suyu kenarında hastalandı. 9 Ağustos 833’te ordugahında vefat etti. Tarsus’ta defnedildi.
Halife Me’mun zamanında ve Rum gazalarından birinde, İslâm askerleri ile kâfir askerleri karşılaşmıştı. Kâfir askerlerinden pehlivan Büteyrak, meydana çıkıp: “Bir ilâha inanan kim varsa, benimle cenge çıksın. Benim üç ilâhım vardır” diyerek İslâm askerlerinden meydana bir er istedi. 
Halife Me’mun, kendi kendine; “Acaba buna kim mukabele eder?” diye düşünürken, İslâm askeri içinden, arkasında pembe kaftan, elinde âsâ ve at üzerinde olduğu halde, bir ihtiyar mücahid çıktı ve “Benim Rabbim birdir, seninle cenk ederim” dedi. Büteyrak: 
- Evvela sen mi hamle yaparsın yoksa ben mi? İhtiyar: 
- Sen hamle yap, dedi. 

“SANA ÜÇ PUTUN YARDIMI OLMADI!”
Büteyrak hamle yaptı, fakat ihtiyar atının altına girdi. Hamle geçtikten sonra yine üstüne çıktı. Hamle sırası ihtiyar mücahide geldi. Bir hamle ile, elindeki âsâyı attı ve âsâ, Büteyrak’ın göğsünü delip geçti. Atından yere yuvarlandı. İhtiyar da hemen atından inerek mel’unun göğsü üzerine oturdu. Hançerini çıkararak, sakalından yapıştı ve; 
- Ey mel’un! Sana üç putun yardımı olmadı. Fakat bana bir olan Rabbimin yardımı oldu” diyerek kâfirin başını kesip İslâm askerlerine getirdi...
Tüm İçerikler