ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Musa aleyhisselam vefat ederken yerine Yuşa bin Nun aleyhisselamı halife bıraktı. Allahü teala Yuşa aleyhisselamı da İsrailoğullarına peygamber olarak vazifelendirdi. Yuşa aleyhisselam, İsrailoğullarının başında olduğu halde “Arz-ı mev’ud” denilen bölgeye gidip, Eriha ve İlya şehirlerini fethettikten sonra, Belka şehrini kuşattı... KALBİ DÜNYAYA MEYLETTİ!..
Belka’nın Belak ismindeki zalim hükümdarı, Yuşa aleyhisselama karşı aciz kalıp, İsm-i azam duasını bilen, her duası kabul olan, ilim ve ibadette yüksek, sözlerini yazıp istifade etmek için elinde hokka ve kalem ile yanında iki bin kişi bulunan ve İbrahim aleyhisselamın dinine inanan Bel’am bin Baura isimli kimseden yardım istedi... Ondan, Yuşa aleyhisselama ve ordusuna karşı beddua etmesini istedi. Belka ahalisi de gelip beddua etmesi için Bel’am bin Baura’ya yalvardılar. Bel’am, Allahü tealanın peygamberine karşı beddua edemeyeceğini bildirdiyse de, azgın ve imansız Belka ahalisi bedduada bulunması için daha çok ısrar ettiler. Bel’am bin Baura’ya hediyeler getirip birçok dünyalık vaat ettiler. Bel’am bin Baura: “O Allah’ın peygamberidir, dinimiz onun dini ile aynıdır. O’nun yanındakiler de melekler ve mü’minlerdir. Şayet ben onların aleyhinde dua edersem dünyam da, ahiretim de helâk olur” diyerek, önce reddetti. Ama kral ve adamları işin peşini bırakmıyorlardı. O memleketin güzelliği ile dillere destan olmuş bir kadını vardı, onu da Bel’am’ın peşine taktılar. Artık her şey Bel’am’ın emrinde olacaktı; para, mal, mülk, kralın en yakın adamı olmak, dünyanın en güzel kadını ile evlenmek... Bütün bunlara karşı yapması gereken ise sadece Allah’ın Peygamberi ve ordusu aleyhine lanet okumak, yani Allah’a isyan etmekti!.. 

HAZİN SON YAKLAŞMIŞTI!..
Şeytan, Bel’am’ın aklını çeldi, “önce lanet okursun, sonra da tövbe edersin, olur-biter” diye vesvese verdi. Zalim hükümdar da beddua etmediği takdirde onu idam edeceğini söyleyerek idam sehpası kurdurdu. Bütün bunlar karşısında Bel’am bin Baura’nın gönlünde dünya malına ve servetine karşı meyil belirdi. Nihayet kadınlı erkekli grup toplanıp, Bel’am’ın her zaman dua ettiği tepeye doğru hareket ettiler... 
İki cihanda da bedbahd olan Bel’am bin Baura’nın hazin sonunu yarın okuyalım...
Tüm İçerikler