ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Sene 1514... Osmanlı ordusu İran’a doğru ilerlemekte... Ancak karşılarına çıkan bir ordu yok... Sultan Selim Han, Safevî hükümdarı Şâh İsmail’e bir mektup gönderdi. Özetle şöyle diyordu: “Erzincan dağ ve tepelerine gelmeme rağmen, sende hâlâ hiçbir hareket yok... Ölümden korkanların kılıç kuşanması ve ata binmesi münâsip değildir... Eğer sende bir parça gayret varsa karşıma çık!..” PADİŞAHIN HUZURUNA GİRDİ VE...
Bu mektuptan sonra ordu hiçbir karşı hareket görmeden, düşman toprakları üzerinde yoluna devam ediyordu... 
Uzun yolculuğa rağmen, düşmanın hâlâ karşılarına çıkmaması, yeniçeriler arasında hoşnutsuzluğa sebep oldu. Aylarca yol yürümekten, seferin zorluklarından, gurbetin uzunluğundan şikâyete başladılar. Rahatlarına düşkün olan bazı vezîrler de, askeri bahâne ederek, Pâdişâhın çok sevdiği Karaman Vâlisi Hemden Paşa’dan, Pâdişâhı geri dönmeye iknâ etmesini rica ettiler. 
Hemden Paşa, Yavuz Sultan Selim’in en yakın nedîmi idi. Her husûsta Pâdişâh ile konuşabiliyordu. Bu vezîrlerin ricasını kabûl ederek, Sultan Selim’in huzûruna girdi. Askerlerin durumunu anlattı. “Padişahım, geri dönmemiz daha uygundur” dedi. Bunlar onun son sözleri oldu. Böyle söyleyince, Sultan Selim onu idam ettirdi...
Şeyhülislâm Zenbilli Ali Cemâlî Efendi “Pâdişâhım! Hangi hükme dayanarak bu emri verdiniz?” diye sorduğunda, Sultan Selim Han şöyle cevap verdi: 

“OĞLUM SÜLEYMAN BİLE OLSA...”
Âyet-i kerîmeye muhalefet ettiği için... Allahü teâlâ, Eshâb-ı Kirâmı medhederek meâlen buyuruyor ki: “Onlar kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler.” “(Ey Peygamberim! Eshâbının) iş husûsunda fikirlerini al (müşavere et). Müşavereden sonra da bir şeyi yapmaya karar verdin mi, artık Allahü teâlâya güven ve dayan. Gerçekten Allahü teâlâ tevekkül edenleri sever. (Feth-29, Âl-i İmrân-159)” Biz bu cihâda çıkarken, vezîrler, âlimler ve komutanlarımızla müşavere ettik. Karar verdik. Allahü teâlâya tevekkül ederek yürüdük... Hemden’in yerinde oğlum Süleymân bile olsa idi, onun da boynunu vurmaktan kıl kadar çekinmezdim...” 
Hemden Paşa’nın öldürülmesini ve Sultânın bu sözlerini işiten vezîrler ve yeniçeriler, yaptıkları hatânın büyüklüğünü anladılar... Malum olduğu üzere bu sefer neticesinde Yavuz Sultan Selim Han büyük bir zaferle (Çaldıran) dönmüştür...
Tüm İçerikler