ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Kazan şehri Ruslar tarafından ikinci kez kuşatılmıştı... Kazan Hanı Süyüm Bike Hatun, bir yandan Ruslarla savaşırken, diğer yandan tahtı ele geçirmek isteyen, hatta bunun için Ruslarla iş birliği yapan “Mirza”larla mücadele etmektedir. Yapayalnızdır. İmdadına yetişecek hiç kimsesi yoktur...
Rus ablukası sürerken, Kazan’ın ileri gelenleri, Süyüm Bike’yi Korkunç İvan’a teslim etmeye karar verirler. Çünkü Tatar beyleri, Süyüm Bike’yi teslim ederlerse, Ruslarla aralarının iyileşeceğine ve rahat yaşayacaklarına inanırlar. Çünkü, 1551 yaz ayında Kazan’a 60 km uzaklıkta Korkunç İvan tarafından yaptırılan Züye Kalesinin desteğinde başlatılan Kazan kuşatmasıyla birlikte, Kazan’da ticaret durmuştur... Ruslara teslim edilir!..
Nihayet Süyüm Bike Hatun ve oğlu Ötemiş, Ruslara teslim edilir. Oysa Kazan beyleri, mirzaları yanılmıştır. Süyüm Bike Hatun’un teslim edilmesi, Kazan Hanlığı’nın Hatun’un teslim tarihinden yaklaşık bir yıl iki ay sonra Ruslar tarafından zaptedilmesine mani olamamıştır...
Süyüm Bike Hatun, İdil Irmağında kendisini bekleyen Rus gemisine götürülürken, son bir kere kocasının mezarını ziyaret etmek için izin ister. Kocası Safa Giray Han’ın türbesine vardığında, kabrinin başına çöker... Gözyaşları içinde dua eder. Mezarına yığılıp kalan, yürümeye mecali kalmayan Süyüm Bike Hatun, bir araba ile gemiye götürülür. Gemi hareket ettiğinde, ağlamaktan gözlerine kan oturan Hatun, Kazan’a son bir kez daha bakar. Artık ağlamaya gücü yoktur. Kazan gittikçe uzaklaşmaktadır. Esaret yılları başlamıştır... 

“Nerede senin beylerin?!.”
Süyüm Bike Hatun, şu sözlerle Kazan’a veda eder: 
“Ey Kazan! Bahtsız şehir, kanlı şehir. Başından tacın düştü. Sen şimdi bir dul kadın gibi ortada kaldın. Nerede senin beylerin, mirzaların? Nerede senin genç ve güzel kadınların, onların şen sesleri? Hepsi bitti artık. O günleri hatırla ve ağla. Kazan’da bana bir mezar yeri verselerdi. Moskova’da Rus yurtlarında esir yaşamaktansa, Kazan’da ölseydim ve erimin kabrinin yanı başında yatsaydım...”
Dillere destan güzellikteki Süyüm Bike Hatun, Moskova’ya götürülür ancak, günden güne erir ve bir deri bir kemik kalır. Çok geçmeden de vefat eder...
Tüm İçerikler