ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 İnsan, sevdiği kimseyi, herhangi bir şekilde üzmekten korkar. Allahü teâlâyı ise, herkesten çok sevmek gerekir. Allah’ı çok seven bir kimse, herhangi bir yanlış iş yapıp, Onu üzerim diye çok korkar... Bizleri yoktan var eden ve çeşitli nimetler ihsan eden Rabbimizi elbette çok sevmek gerektiği gibi, bu sevgiyi kaybetmekten de çok korkmak gerekir...
ALLAH’TAN KORKMANIN ALÂMETİ
Âlimler ve ârifler buyuruyor ki: 
Allah’tan korkanın kalbi hikmetle dolar. Kalbinde Allah korkusu bulunmayan kalbler harap olmuştur. 
Allah’tan korkmanın alâmeti, kendini hasta görüp, ölüm korkusuyla bütün isteklerinden kaçınmaya çalışmaktır. Allah’tan korkan kimse, Allahü teâlânın rahmetinin çok bol olduğunu bilir. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: 
(Kim günah işler veya kendine zulmeder, sonra pişman olup, mağfiret dilerse, Allah’ı çok affedici, çok merhametli bulur.) [Nisa 110] 
(Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; çünkü kâfirlerden başkası, Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.) [Yusüf 87] 
Allahü teâlânın azabı şiddetli olduğu gibi, rahmeti daha boldur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 
(Eğer kul, Allahü teâlânın ne kadar affedici olduğunu bilseydi, haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi, hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi.) [Nesefi] 
(Havf ve reca [korku ile ümit] arasında bulunan mümin, umduğuna kavuşur, korktuğundan emin olur) hadis-i şerifini düşünmeli, Allahü teâlânın azabından korkup, rahmetinden de ümit kesmemelidir! (Tirmizi) 
Allahü teâlânın rahmetinden ümidini kesmek caiz olmaz. Her ibadet eden, muhakkak Cennetlik olmadığı gibi, her günahkâr da muhakkak Cehennemlik değildir. 
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Kıyamet günü Allahü teâlâ, “Dünyada beni bir defa hatırlayan veya korkup günahtan vazgeçeni Cehennemden çıkarın” buyurur.) [Tirmizi]

“KORKU VE ÜMİD ARASINDA...”
Peygamber efendimiz ölüm hâlindeki bir kimseyi ziyâret etti ve; “Kendini nasıl buluyorsun?” buyurdu. O kimse; “Kendimi korku ile ümid arasında görüyorum” dedi. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Allahü teâlâ eğer bir kimsenin kalbinde korku ve ümidi bir arada bulundurursa, onu ümid ettiklerine kavuşturur, korktuklarından da emin eyler.”
Tüm İçerikler