ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Kûhistan Hükümdarı İskender bin Kâbus”un “Kâbusnâme”si çok meşhurdur. Tarih boyunca pek çok padişah, sultan ve devlet adamı tarafından birçok dillere çevrilmiştir. Bu eser, birçok edebî, tarihî ve ahlâkî eserlere kaynak teşkil eder. İskender bin Kâbus “Kâbusnâme”de özetle diyor ki:
“Ben artık kocadım!..”
Ey oğul! Bilmiş ol ki, artık ben kocadım. Zayıf ve azıksız olarak yol ağzına kadar geldim. Ölüm mektubunu elime sundular. O mektup, sakalın ağarmasıdır. Adamın sakalı ağardığında Allah tarafından sanki bir nida gelir: “Ey kulum, hazırlan, bu dünyayı bırakıp öbür dünyaya geçeceksin...”
Şimdi ey ciğerköşem! Ölmeden önce seni iyilik yoluna ve iyi kimselerin izine yönlendirmek istiyorum. Tecrübelerle elde ettiğim birkaç öğüdü sana yadigâr olarak bırakıyorum. Bu öğütlere uyarak hareket edersen, her muradına erersin ve iyi isim kazanırsın, zamanın elinden sille yemezsin.
Ey oğul! Allah’ın emri gereğince şükredersen, az olan şükrün çok yerine geçer. Nitekim Allah din içinde beş türlü ibadet buyurdu. Eğer gece gündüz çalışsan, acizlikten başka bir şey elde edemezdin, ama o ölçüyle beş türlü ibadet buyurdu. Onun ikisini zenginlere, kalanını da bütün halka verdi.
Bunlardan biri Allah’ın birliğini ve Muhammed aleyhisselamın peygamberliğini dil ile söylemektir ve gönülle inanmaktır. Diğeri beş vakitte namazdır, öbürü de yılda bir ay oruç tutmaktadır.
Şehadet sözü, batıl şeylerden Allah’a sığınmaktır. Namaz o kabullenişin hakikatini kulluğunda kaim olmaktır. Oruç tutmak da, o kabullenişin ve kulluğun hakikatini Allah’a bildirmektir. Mademki Allah’a “Kulunum” dedin, öyleyse o kullukta sağlam durmak gerek.

“Namazın aslı tevazudur”
Namaz ve oruç Allah’ın has nimetidir, onları has kullarına nasip kılmıştır. İkisini de yerine getirmekte kusur etme. Eğer bu ikisinde kusur edersen avamdan olursun, seçkinlerden olmazsın.
Ey oğul! Sakın bu söylediklerim hakkında gönlünden kötü düşünceler geçmesin. Yani “Namaz kılmakta eksiklik olabilir” deme. Din açısından gözetmezsen, bari akıl yoluyla bak, ne kadar faydalı olduğunu gör! Evvelâ, namaz kılanın bedeni ve elbisesi devamlı temizdir. Namaz kılan kişide büyüklenme olmaz, çünkü namazın aslı tevazudur. Sen kendini tevazuya alıştırırsan, bedenin de sana uyar, tevazu kazanır. Sen bu şekilde tevazuyu gözetince, Allah makamını yüceltir...
Tüm İçerikler