ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Evliyânın büyüklerinden Mâlik bin Dînâr hazretleri, gençliğinde mal mülk sâhibi, zengin ve yiğit bir zat idi. Hasan-ı Basrî hazretlerine talebe olunca, bütün mallarını ve parasını, fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü teâlânın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Uzun zaman Basra’da Hasan-ı Basrî hazretlerinin sohbetlerini dinledi. Bir ara hocasıyla birlikte Şam’a gittiler. Şam’da bütün vakit namazlarını Câmi-i Kebîrde cemâatle birlikte kıldı. Bu vesîle ile o beldenin hikmet sâhibi kişileri ile tanışıp sohbet etti. Sonra câmi odalarından birine çekilip, ibâdetle meşgûl oldu... Halk kendisini çok severdi...
Şam halkı, Mâlik bin Dînâr hazretlerinin izzet ve kemâlini, olgunluğunu her geçen gün görmekteydi. Gündüzlerini oruçla, gecelerini namaz ve niyazla geçirdi. Aralıksız bu hâli bir yıl kadar devâm etti. Halkın kendisine hürmet ve saygısı daha da arttı...
Câfer bin Süleymân hazretleri anlatır: 
Bir zaman Mâlik bin Dînâr hazretleri ile Basra’da dolaşırken, yeni yapılan bir köşk gördük. Köşkün sahibi güler yüzlü bir gençti. Yanına varıp selâm verdik. O da selâmımıza cevap verdi. Mâlik bin Dînâr hazretleri ona; 
-Ey genç! Bu köşkü Allah için versen de Allahü teâlâ da sana Cennet’te bundan daha iyisini ihsân etse, dedi. Genç kabûl edip; 
-Kefil olur musun? deyince, Mâlik bin Dînâr hazretleri; 

Yetmiş kat fazlasıyla...
-Evet, buyurdu ve bir kâğıda; “Yâ Rabbî! Bu gence senin için verdiği bu köşke karşılık Cennet’te bir köşk ihsân eyle. Mâlik bin Dînâr, bu kuluna kefildir” şeklinde yazdı ve mektubu gence verdi. Ondan aldığı köşkü ve içindeki malları da fakirlere verdi... 
Bir zaman sonra genç vefât etti. Mâlik bin Dînâr hazretleri gencin vefât ettiği gece mihraba konulmuş güzel bir mektup buldu. Ona baktığında; (Bu Mâlik bin Dînâr’a ait bir berâttır. Senin söylediğinden yetmiş kat fazlasıyla gencin köşkünü kendisine teslim ettik) diye yazılı olduğunu gördü...
Tüm İçerikler