ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Malcolm Little, 1952’de “Malcolm X” adıyla “Black Muslims” hareketine girdi. Elijah Muhammad’in yolunu izledi ve ona ABD içinde tümüyle bağımsız olacak bir zenci cumhuriyetinin kurulması fikrini benimsetti. Ancak Mart 1964’te iki liderin arası açıldı; Malcolm X, “Afrika-Amerika Birliği” örgütünü kurdu ve aynı yıl Afrika ile Orta Doğu’ya iki gezi yaptı. Dönüşünden kısa bir süre sonra da öldürüldü.
Elijah’nın baş kurmayı! 
Malcolm X, çok istemesine rağmen, üniversiteye gidemeyince, küçük yaşta çalışmak zorunda kalır. Michigan ve Boston derken, kendini birden Harlem’de bulur. Bir gün hapishaneye düşer... Yedi yıllık hapis hayatından sonra, başka bir Malcolm X olur. Hapisten önce bir sokak serserisiyken, şimdi Amerika’da büyük bir hızla gelişen İslam’ın etkili ve ateşli bir temsilcisidir. Malcolm Little olan soyadını Harlem’de “X” olarak değiştirir. Yeni soyadı, onun Afrikalı atalarının artık kendisi başta olmak üzere, kimse tarafından bilinmediğinin simgesidir. Elijah Muhammed’in öncülüğünü yaptığı “Siyah Müslümanlar Hareketi” Malcolm X’le birlikte daha da kuvvet kazanarak yayılmaktadır. Artık Malcolm, Elijah Muhammed’in baş kurmayıdır. Fakat Elijah Muhammed’in zina yapmasına karşı çıkması, daha sonra da Elijah Muhammed’in, Malcolm’a, Başkan Kennedy’nin öldürülmesi hakkındaki yetkisiz ve iğneleyici sözlerinden ötürü sessiz kalmasını emretmesi, Malcolm’un kendi hareketi içinde izole edilmesine sebep olur.
Gerçek İslam’ın Elijah’tan çok uzak olduğunu biliyordu. Ancak İslam’ı bütün incelikleriyle kavrayabilmek ırk, renk ve dil ayrımı yapmadığını görebilmek için Orta Doğu’ya gitmesi gerekiyordu. Ve gitti de... O Amerika’da bildiği İslam’la, Orta Doğu’da gördüğü İslam arasında dağlar kadar fark olduğunu anlayınca, adını Malik, “X” olan soyadını da “El Şahbaz”a çevirdi. 

Cihanşümul mesaj...
İslam dünyasına yaptığı gezi ve araştırmalardan sonra kendisini İslam’ın sömürgecilik ve ırkçılık karşıtı cihanşümul mesajını tüm dünyaya iletmeye adadı. Ancak, bu amacını kitleler çapında gerçekleştirmeye çalıştığı toplantılarından birinde suikasta uğrayıp, 25 Şubat 1965’te öldürüldü. Katil, kendisine ateş ettiğinde, paniğe kapılan Müslümanları teskin için “Kardeşlerim, sakin olun” der ve sonra da ruhunu teslim eder...
Tüm İçerikler