ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Fatin Rüştü Zorlu, Türkiye Cumhuriyetinin idam edilen tek dışişleri bakanıdır. 1912 senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi, Paris Siyasi İlimler Mektebi ve Cenevre Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1932’de Siyaset Dairesi II. Şubesinde Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış, sonra çeşitli memleketlerde büyükelçilik vazifelerinde bulunmuştur... Görevden göreve koştu...
Fatin Rüştü Zorlu; 1935’te Siyaset Dairesi Genel Müdürlüğünde, 1936’da Hukuk Müşavirliğinde Müşavir Muavini, 1937’de Ticaret ve İktisat Dairesinde II. Şube Şefi, 1938’de Siyaset Dairesinde I. Şube Şefi ve aynı sene Bern Büyükelçiliğinde Başkatip, 1939’da Paris Büyükelçiliğinde Başkatip, 1941’de Siyaset Planlama Dairesinde Müdür, 1942’de Moskova Büyükelçiliğinde Başkatip, Ortaelçilik Müsteşarı, 1943’te Beyrut Başkonsolosluğunda Başkonsolos, 1946’da Ticaret ve İktisat Dairesinde Umum Müdür, 1949’da Ticaret ve İktisat Dairesinde Daire Reisi, 1950’de Umumi Katiplik İktisadi İşler Muavini, 1951’de Devlet Bakanlığında Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatında Genel Sekreter, 1952’de Kuzey Atlantik Paktı Paris Türkiye Daimi Temsilciliğinde Büyükelçi Daimi Temsilci olarak görev almıştır... 
1954’te Çanakkale Milletvekili seçilen merhum Zorlu 1957-1960 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. Başbakan Adnan Menderes’in Dışişleri Bakanı Zorlu’nun, gözkamaştırıcı ikbal ve başarı günleri olmuş, bir dönem Türk Dış Politikasına damgasını vurmuştur. Zürih ve Londra Anlaşmalarının baş mimarı Zorlu’dur. Fakat, rahmetli, çok ıstıraplı günler de yaşamıştır. 

Yassıada’da yargılandı...
1960 ihtilalinde idama mahkum edilen Zorlu, DP yöneticileriyle birlikte tutuklanarak Yüksek Adalet Divanı’nca Yassıada’da yargılandı. Yargılama sonunda 14 sanıkla birlikte ölüm cezasına çarptırıldı. Cezası, Adnan Menderes ve Hasan Polatkan’ınki ile birlikte, askerî müdahaleyi gerçekleştiren MBK (Millî Birlik Komitesi) tarafından onaylandı. 16 Eylül 1961’de idam edildi.
Zorlu’nun idam sehpasındaki son sözü şu oldu: 
“Allah millete zeval vermesin!”
Kabri, Adnan Menderes ve Hasan Polatkan’la birlikte (ölümlerinden 29 yıl sonra) 17 Eylül 1990’da İmralı Adasından alınarak İstanbul’da yaptırılan Anıtmezar’a “Devlet Töreni”yle nakledildi. Yani iade-i itibar edildi.
Tüm İçerikler