ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hüseyin-i Meczub Mısır’da yaşamıştır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hal tercümesi hakkında da, kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Çok kerametleri görülürdü. Mesela, susadığı zaman bir kuyunun başına gider; “Hüseyin susamış” der, Allahü têâlânın izni ile kuyunun suyu bir anda yükselirdi. Hüseyin suyu içtikten sonra su, tekrar inerdi.
Sohbetlerinde buyurdular ki:
Zelîl ve sefîllik bukağısı!..
“Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan ve böylece Allahü teâlâya yakın olmak nîmetinden mahrûm olan tembel kimselerin ayaklarına, zelîl ve sefîl olmak bukağısı bağlanır. O kimse kurb, Allahü teâlâya yakınlık hâlinden çok uzak olur.”
“Dînin emirlerini yerine getirmekte çok gayretli olmalıdır. Zîrâ gayret olmayınca, ilerlemek de olmaz. Bu yolda ilerlediğini söyleyen fakat dînin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, yalancıdır.”
“İnsanın kıymeti, kıymet, değer verdiği şeylerle ölçülür. Bir kimse neye değer vermiş ise, onu elde etmek için çalışır.”
“Büyüklerin huzûrundan kovulmayı icâb ettiren şey, edebi terk etmektir.”
“İnsanların giydiklerini giy, yediklerini ye, fakat kalben onlardan ayrı ol!”
“Allahü teâlâ, hayırlı, iyi şeylerden râzıdır, beğenir. Şer olanlardan yâni kötülüklerden râzı değildir, beğenmez. Hayırlı, iyi işleri yapmak, şer yani kötü olan işlerden kaçmak, ahlâkı güzelleştirir. İnsanı olgunlaştırır.”
“Kalbi kırık, hüzün sâhibi olanlar, hüzünlü olmayanların senelerce katedemedikleri, Allahü teâlâya giden yolu bir ayda katederler. Peygamber efendimiz; “Allahü teâlâ, kalbi hüzün içinde olan bütün kullarını sever” buyurdu.”

Bir dilencinin attığı tokat!..
Hüseyin-i Meczub 1514 (H.920) senesinde vefat etti. Vefat ettiği gün yanındakilere; “Benim ölümüm, Bâb-üz-Züveyle denilen yerdeki filan kimse tarafından olacak” buyurdu ve hemen bir merkebe binip oraya doğru sürdü. Bâb-üz-Züveyle’ye geldiklerinde, orada dilencilik yapan birisini gördüler. Dilenci de onu görünce yanlarına gelip ona bir tokat attı. Hüseyin-i Meczub eşeğine binip geri dönmek üzere yola çıktı, fakat yolda vefat etti.
Tüm İçerikler