ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah bin ebi Zekeriyya, tâbiînin büyüklerindendir. Gazalara katılır, cihad ederdi. Bu mübarek zat, Şamlıların âlimlerinden olup, Mekhûl hazretlerinin akranıdır; yani ilim bakımından onun gibidir. Hadîs ilminde sika, güvenilir bir âlimdir. Ümm-üd-Derdâ, Recâ bin Hayve, Ubâde bin Sâmid’den (radıyallahü anhüm) hâdîs-i şerîf rivâyet etti. Ondan da Rebîa bin Yezîd, Saîd bin Abdülazîz, Evzâî, Yemân bin Adiy gibi âlimler, hadîs-i şerîf rivâyet edip, ilim öğrenmişlerdir. “Şam’ın en fazîletlisi”
Âlimler onun hakkında buyurdular ki: 
“O, hadîs ilminde sika bir âlim olup, rivâyet ettiği hadîs-i şerîfler azdır.”
Evzâî: “Zamanında, Şam’ın en fazîletli ve seçilmişlerinden idi.”
Yemân bin Adiy: “Şam’da çok ibâdet eden zâtlardan birisidir.”
Rivâyet ettiği hadîs-i şerîflerden bazıları:
İbn-i Muhayriz’den rivâyet etti. Resûlullah efendimiz buyurdular ki: 
“Allah yolunda iken hâsıl olan tozla, Cehennemin dumanı, bir Müslümanın üzerinde bir araya gelmez.”
Ebûdderdâ’dan rivâyet etti: Resûlullah efendimiz buyurdular ki: 
“Siz, kıyâmet gününde, kendi isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız. Öyleyse, isimlerinizi güzel koyunuz.”
Ebû Cemile şöyle anlatır:
İbn-i Ebî Zekeriyya’dan duydum. Buyurdu ki: “Abdullah bin Ebû Zekeriyya’nın meclisinde hiç kimse konuşamazdı. O derdi ki: Allahü teâlâyı anıp, onun emir ve yasaklarından konuşursanız, sizinle ilgilenir, size kıymet veririm. Eğer, insanlardan ve onların dedikodu ve gıybetlerinden bahsederseniz, sizi terk eder, yanınızda durmam.”
Utbe bin Temim şöyle bildirdi. Ebî Zekeriyya dedi ki: “Çok konuşan kimsenin düşmesi, hata etmesi ve yanlışlara dalması çok olur. Bu durumda olan kimsenin verâsı (şüphelilerden sakınması) az olur. Vera’sı az olanın kalbi, ölü bir kalb gibidir.”

“Beni de onlardan kabul et!” 
Abdullah bin Ebû Zekeriyya’nın, vefat anındaki son sözleri şunlar oldu: 
“Yâ Rabbi! Senin Resulün “Allah yolunda hasıl olan tozla Cehennemin dumanı bir Müslüman üzerinde bir araya gelmez” buyurdu. Beni de onlardan kabul et! Senden başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselama ve diğer peygamberlere ve hepsinin getirdiği kitaplara ve içindekilerinin hepsine iman ettim.”
Tüm İçerikler