ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Muhammed bin Annân hazretleri, Mısır’da yaşamış olan evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi ve hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. 1516 (H.922) senesinde yüz küsûr yaşında vefât etti. Sultan Tomanbay’ın da bulunduğu cenâze namazı Bâb-ı Bahr’deki Maksim Câmiinde kılındı. Namazını kılmak için çok kalabalık bir cemaat toplandı... HER GECE 500 REKAT NAMAZ...
Pek çok talebe yetiştiren bu mübarek zatın çok kerametleri görülmüştür. Her gece 500 rekat namaz kılardı. Talebelerine buyurdu ki:
“Kul için güzel ahlaktan daha iyi mertebe yoktur. İnsan, güzel ahlakı ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur.” 
“Münakaşaya girişmek, fayda kapılarını kapatır.” 
“Devamlı ilimle meşgul olmak, insanın ayıplarını anlamasına sebep olur.”
“İnsanlar arasında tanınmak isteyen, ahiretin tadını alamaz.”
“Allahü teâlânın korkusundan dolayı yaşaran göz, Cehennem ateşinde yanmaz. Yâni Cehennem’e girmez. Allahü teâlânın rızâsı için bir kimsenin gözünden bir damlacık yaş dökülse, Allahü teâlâ o kimsenin çok günahını affeder.”
“Bir kimsenin kalbinde ne kadar kibir varsa, aklında o kadar noksanlık var demektir.”
“Kul ne kadar duâ ederse, Allahü teâlâ ondan o kadar belâyı giderir.”
“Kendisinde mevcud olan bir kusuru başkasında arayan ve kendi işlemekte olduğu bir ayıbı başkasına yapmamasını emreden kimse ne kadar kusurludur.”
“Dünyâ, uykuda gördüğün rüyâya benzer. Uyandığın zaman hiçbir şey kalmamıştır.”
“Bir kimsenin seni ne kadar çok sevdiğini anlamak istersen, senin o kimseyi ne kadar sevdiğine dikkat et. Yâni sen onu ne kadar seviyorsan o da seni o kadar seviyor demektir.”
“Mîde ve nâmusunun iffetini korumak kadar faziletli ibâdet yoktur.”
“Dünyâda insana en iyi yardımcı, din kardeşlerine iyiliktir.”
“Allahü teâlânın sevgili bir kulu, vâcibi bırakmadığı gibi, sünnetleri de bırakmamaya dikkat etmedikçe; büyük günahlardan nedâmet, pişmanlık duyduğu kadar, küçük günahlardan da pişmanlık duymadıkça, edeb makâmına yükselemez.”

EVLİYANIN SERMAYESİ KALBİDİR
Muhammed bin Annân hazretleri vefat etmeden önce buyurdu ki:
“Bir evliyânın, bu âlemde kalbinden başka sermâyesi yoktur. O kalbe, dünyâlık işlere dâir bir şeyler doldurmak ona yakışmaz. Kalb, sâdece Allahü teâlânın sevgisi ile dolu olmalıdır.”
Tüm İçerikler