ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Musa aleyhisselam, peygamberler içinde üstünlükleri olan ve kendilerine “ulü’l-azm” denilen altı peygamberin üçüncüsüdür. Allahü teâlâ ile konuştuğu için, “Kelimullah” denilmiştir.

Benî İsrâil’e peygamber olarak gönderilmiştir. Yâ’kûb aleyhisselâmın soyundandır. Hârûn aleyhisselâmın kardeşidir. Babasının ismi İmrân’dır. Annesinin ismi Nüceyb veya Nâciye veya Yuhâbil’dir...

Firavun’un sarayında büyüdü

Hazret-i Yûsuf’tan sonra, Mısır’da, İsrâiloğulları iyice çoğaldı. Bunlar hazret-i Yâ’kûb ve hazret-i Yûsuf’un bildirdikleri dine inanıyorlar ve emirlerini yerine getiriyorlardı. Burada doğan Mûsâ aleyhisselâm, Firavun’un sarayında büyüdü. Daha sonraki senelerde Benî İsrail’e peygamber oldu ve Firavun’u imana davet etti. Fakat bunu kabul etmeyen Firavun, İsrailoğullarına zulmetti. Sonra da Mısır’dan çıkmalarına izin verdi... 

Tih Çölünde kırk yıl...
 
Musa aleyhisselam İsrailoğulları ile birlikte Tih Çölünde kırk sene kaldı. Burada birçok sıkıntılar çektikten sonra Filistin’e geldi.

Harun aleyhisselamın vefatından üç sene sonra Azrail aleyhisselam, Musa aleyhisselama gelerek ömrünün tamam olduğunu bildirdi. Allahü teâlâ, Azrail aleyhisselama şöyle buyurmuştu:

“Kulumun yanına git ve de ki: Sen hayat mı istiyorsun? Eğer hayat istiyorsan, elini bir öküzün sırtına koy, elini ne kadar perdeleyip örterse, muhakkak ki o kadar sene daha yaşayacaksın!”

Hz. Yûşâ’yı vekil bıraktı

Azrail aleyhisselam bu emri Musa aleyhisselama tebliğ edince, Musa aleyhisselam;

“Ya Rabbi, ondan sonra ne olacak?” diye münacaatta bulundu. Allahü teâlâ ona vahyederek;

“Sonra öleceksin” buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam:

“Öyleyse ölüm şimdi gelsin” dedi ve yerine Yûşâ aleyhisselamı vekil bırakarak ruhunu Azrail aleyhisselama teslim etti... 
Tüm İçerikler