ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
İbrâhim Desûkî hazretleri büyük bir velîdir. Onun evliyalık halleri daha doğduğunda görülmüştür. Doğumundan bir gün sonra Ramazan ayı başlamıştı. Fakat tereddüd içindeydiler. Annesi, evliyanın büyüklerinden Ebü’l-Feth Vâsıti hazretlerinin kızı idi. Çocuğuna baktı, süt emmediğini görünce Ramazan ayının başladığını anladılar. 
İbrâhim Desûkî eğitimine Desûk’ta başladı; Kur’an-ı kerîmi ezberledi. Şafiî fıkhında derin bir âlim oldu. Bu mübarek zat, Kahire’de pek çok talebe yetiştirdi. Zamanın en büyük velilerinden oldu. Kerametleri dillerde dolaşırdı. Gavs-ül Azam ismi verilen evliyalığın en yüksek makamına kavuştu. “İçindeki ejderhayı öldür!” 
İbrâhim Desûkî hazretleri ömrünü hep İslâm dînine hizmet etmekle geçirdi. İnsanların doğru yola kavuşması için çok gayret gösterdi. Geceleri uyumaz, sabahlara kadar ibâdet eder, cenâb-ı Hakk’a kırık bir kalp ile yalvarırdı. Gündüzleri talebelerine ders verirdi. Sünnet olduğu için öğleden önce bir mikdâr uyuyup kaylûle yapardı. Hikmetli sözleri pek çoktur. Oğlu kendisinden nasîhat isteyince buyurdu ki: 
“Ey gözümün nûru evlâdım. Önce içindeki nefs denilen ejderhayı öldür! Yüzünü toprağa sür! Hatâ ve isyânını kabûl ve îtirâf et ve işlediğin hatâ dolu ibâdetlerinin yüzüne çarpılmasından kork!”
İmam-ı Şarânî hazretleri bu büyük zâtı şu sözlerle methetmiştir:
“Himmete muhtaç olanların şeyhlerinden idi. Açık kerâmetleri vardı. Üstün basîret ve makama, yüce himmetlere, büyük rütbelere, melekûtî sırlara ve ulvî kelamlara sahipti.”

“Kötü huylardan temizlensin”
İbrâhim Desûkî hazretleri, vefat edeceği gün, talebelerinden birine; 
“Ezher Camiinde ders vermekle meşgul olan kardeşim Musa Desuki’ye git. Selamımı söyle ve zahirinden önce batınını temizlesin. Gurur, kibir, hased, ucb gibi kötü huylardan kalbini temizlesin” buyurdu. 
Talebe derhal yola çıkıp haberi ulaştırdı. Kardeşi de hemen Desuk’a geldi, fakat İbrahim Desuki hazretlerini seccadesi başında vefat etmiş halde buldu...
Tüm İçerikler