ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Refî’ bin Mihran hazretleri, Tâbiînin büyüklerindendir. 93 (m. 711) senesinde vefât etti... Güzel ve çok fâideli hoş sözleri vardır. Tâbiîn arasında seçkin bir yeri vardı. Aralarında, Kureyşlilerin de bulunduğu toplulukta, Abdullah ibn-i Abbas hazretleri onu yanına oturtur “İşte ilim, insanın şerefini böyle kat kat artırır” buyururdu... “KİBİRLİ, İLİM ÖĞRENEMEZ!”
Refî’ bin Mihran hazretleri buyurdu ki:
“Kibirli olan ilim öğrenemez.”
“Bir âlimden ilim almak için, günlerce yol yürürdüm. O zâtın yanına vardığım zaman, onda ilk aradığım, namazını doğru ve şartlarına uygun kılıp kılmadığı olurdu. Eğer, şartlarına uygun kılarsa, yanında kalır, ondan ilim öğrenirdim. Bu şekilde bulmazsam yanında kalmaz ondan ilim almazdım.”
“Allahü teâlânın insanı Müslüman olmakla şereflendirmesi, arzu ve isteklerinden koruması büyük ni’metlerdendir.”
“Müslümanlığı öğreniniz. Öğrenince de ondan yüz çevirmeyiniz. Doğru yola yapışınız. Bu yol, Müslümanlıktır. Müslümanlıkta sağa sola sapmayınız. Resûlullah Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) ve onun gökteki yıldızlar gibi olan Eshâbının yoluna yapışınız. Arzu ve isteklerinizden çok sakınınız. Arzu ve istekler aranızda düşmanlık ve kin meydana getirir.”

“BUNA AZAB EDEMEZSİNİZ!”
Refî’ bin Mihran hazretleri, vefat etmeden bir müddet önce buyurdu ki: 
“Sâlih insan kabre konur. Namaz, oruç, hac ve zekât gibi âmelleri etrafını sarar. Azâb melekleri geldiğinde karşılarına namaz çıkar. Onlara; 
-Bu şahıs, ayakları ile Allahü teâlânın huzurunda durdu, namaz kıldı. Buna azab edemezsiniz! der. Sonra baş tarafından gelirler, bu defa, oruç karşılarına çıkar; 
-Bu baş, Allah için oruç tuttu, burada azab edemezsiniz, der. Vücudun diğer kısımlarına gittiklerinde, hac ve cihad gibi ibâdetler karşılarına çıkarlar. Ellerine geldiklerinde eller; 
-Allahü teâlânın rızâsı için bu eller sadaka vermiştir. Onun için azab edemezsiniz, derler... 
Bütün bu durum karşısında azab melekleri; 
-Mademki, dünyâda sâlih ve temiz bir kişi olarak yaşadın, güzel bir şekilde öldün, burada müsterih ol, rahat yat, derler. Sonra rahmet melekleri gelir Cennetten ışık, yatak ve giyecek getirirler. Kabrini gözün görebildiği kadar genişletirler. Kabrini aydınlatırlar. Kıyâmete kadar kabri aydınlık kalır.”
Tüm İçerikler