ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Kadı Ebû Ya’lâ hazretleri, kıraat, kelâm, hadîs, târih ve Hanbelî mezhebi fıkıh âlimidir. 1059 (h. 451) yılında doğdu 1131 (h. 526) yılında Bağdad’daki evinde şehîd edildi... 
Ebû Ya’lâ, fıkıh bilgilerinde zamanın önde gelen âlimlerinden oldu. Hanbelî mezhebi fıkıh bilgilerinde arif idi. Fetva makamına yükseldi. Üstün zekâsı ve engin bilgisi ile insanların mes’elelerini kısa zamanda hallederdi. Ehl-i sünnet ve cemâat yolunun müdâfaasında çok gayretliydi. Bu hususta pekçok kitap yazdı...
Güzel ahlâkı yüksek ilmi, hafızasının üstünlüğü ve zekâsının keskinliği, insanların mes’elelerini kolayca çözümlemesi ile Müslümanların sevgisini kazandı. Onlara Allahü teâlânın emir ve yasaklarını öğretti. Ehli sünnet i’tikâdına ters olan fikir sahiplerine güzel cevaplar vererek susturdu. “PİŞMANLIK TÖVBEDİR”
Çok cömertti. Dünyâya kıymet vermezdi. Eldeki malı Allahü teâlâ rızâsına uygun harcamadıktan sonra insana zararından başka bir şeyi olmayacağını söylerdi. Haram ve şüphelileri terk eder, mubahları da zaruret miktarı kullanırdı. Vaktini Allahü teâlânın dînine hizmet ile kıymetlendirirdi.
Kadı Ebû Ya’lâ’nın “Tabakât-ı Hanâbile” adlı eserinde rivayet ettiği hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Nasr (yardım) sabır ile, ferahlık keder ile beraberdir. Güçlükle beraber kolaylık vardır.”
“Allahü teâlâ, bir kavim hakkında şer murâd edince, onların arasına cedel (kavga-niza) atar, onları amelden alıkor.”
“Allahü teâlâ buyuruyor ki: Ey Âdemoğlu! Şirk koşmadan yer dolusu günahla bana kavuşursan, seni yer dolusu mağfiretle karşılarım.”
“Pişmanlık tövbedir.”
“Îmânın en sağlam kulpu, Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir.”
“Mü’minler, tek bir vücûd gibidir.”
“Hüküm verme işini üzerine alan kimse, bıçaksız kesilmiş demektir.”

EŞYALARINI YAĞMALADILAR!..
Bu mübarek zat, çalıştığı odaya kimseyi almazdı. Evine gelip giden hizmetçiler, o odada para sakladığını zannettiler. 1131 (h.526) yılı Aşure Günü gecesi evine girdiler. O odanın anahtarını istediler. Kadı Ebû Ya’lâ onlara “Orada sizi ilgilendirecek bir şey yok. Sadece kıymetli kitaplar ve çalışma notlarım var. Onlar da sizin işinize yaramaz. Fakat sizin niyetiniz iyi değil. Eğer beni öldürürseniz, Rabbimin indinde derecem yüksek olur” buyurdu. Fakat buna rağmen kendisini şehîd ettiler ve eşyalarını da yağmaladılar...
Tüm İçerikler