ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hazret-i Muaviye’nin (radıyallahü anh) vefatından sonra Yezid’in birçok kimsenin muhalefetine rağmen veliahd olup başa geçmesi neticesinde yönetimden razı olmayan fakat Şam’da ne olup bittiğini öğrenmek isteyen bazı Müslümanlar vardı. Bunlar eshabın ileri gelenlerinin çocukları idi. “Gasîlü’l Melâike” diye bilinen Abdullah bin Hanzala hazretleri, kalabalık bir hey’et oluşturup Şam’a Yezid bin Muaviye’yi ziyarete gittiler... MEDİNELİLER HANZALA’YA BİAT ETTİ...
Heyet, Yezid’in huzuruna vardıklarında Yezid’den büyük iltifatlar gördüler. Yezid onlara bol ikram ve ihsanlarda bulunup cömertçe hediyeler verdi. Son derece adil, kibâr, haysiyetine düşkün olan Abdullah bin Hânzala, Yezîd’in verdiği yüz bin dirhem ile yanında bulunan oğullarına verdiği on bin dirhemi reddetmeden kabul etmişti. Ancak onlar Şam’da yaptıkları araştırmada Yezîd’in bazı günahları açıkça işlediğini öğrendikleri için, ona biat etmediler. Medine’ye dönüşlerinde bütün Medine halkı Abdullah bin Hanzala’ya biat ettiler.
Bu haber Şam’a ulaşınca Yezid derhal Ensar’ın ileri gelenlerinden Nu’man bin Beşir’i Medine’ye göndererek buna engel olmasını ve halkı bundan vazgeçirmeye çalışmasını istedi. Nu’man bin Beşir Medine’ye giderek onlara böyle bir kıyamdan vazgeçmelerini söyledi, ancak Medineliler kararlarında ısrarlıydılar. Bunun üzerine Yezid, Müslim bin Ukbe kumandasında bir orduyu derhal Medine üzerine gönderdi. Bu ordu Medine’ye girerek isyanı şiddetli bir şekilde bastırmaya başladı. Abdullah bin Hanzala arkadaşlarını da teşvik etmeye çalışarak onlara şöyle diyordu: 

“BİLİNİZ Kİ ÖLÜM MUKADDERDİR!..”
“Şu anda tam olarak düşmanla karşı karşıya gelmiş ve savaşın en sert anını yaşıyorsunuz... Şimdiye kadar sabrettiniz; Allah’ın kelâmında zikrettiği Resulünün yardımcılarının çocukları ve hicret yurdunun sakinlerisiniz. Ben Rabbinizin, Müslümanların bütün şehirleri arasında bu şehir dışında başka bir şehirden daha razı olduğunu zannetmiyorum... Kesinlikle biliniz ki ölüm mukadderdir. Allah’a yemin ederim ki şehîd olarak ölmekten daha üstün bir ölüm olamaz. İşte bu fırsatı yüce Allah önünüze getirmiştir...”
Çarpışmalar şiddetlendikçe şiddetlenmişti. Abdullah bin Hanzala samimiyetle çarpışan sekiz oğlunu teker teker gözünün önünde kaybetti. Daha sonra kendisi de şehid edildi...
Tüm İçerikler