ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Bişr-i Hâfî hazretleri, hicri 150 (m.767) yılında Horasan’ın Merv şehrinde doğdu. 227 (m.841)’de Bağdat’ta vefat etti. İsmi, Bişr bin Hâris Abdurrahmân’dır. Yalınayak gezdiği için “Bişr-i Hâfî” adıyla meşhur olmuştur. Bağdat’ta medfundur...
Tanınmış bir aileden olan Bişr-i Hâfî, Merv şehri reislerinden birinin oğludur. Günlerini eğlence âlemlerinde sarhoş olup meyhane köşelerinde sızarak geçiriyordu. Öyle bir tövbe etti ki; dinî ilimlerde yüksek bir âlim, tasavvufta büyük bir velî oldu... Ömrü ilim öğretmekle geçti...
Bişr-i Hâfî bütün ömrünü ilim öğrenmekle ve öğretmekle geçirdi. Allahü teâlânın emirlerine ve Peygamber efendimizin sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişr-i Hâfî hazretleri, bir gece rüyâsında Peygamber efendimizi gördü. Resulullah efendimiz ona; 
“Allahü teâlânın seni neden üstün kıldığını biliyor musun?” buyurdu. O da; 
“Hayır bilmiyorum yâ Resûlallah!” diye karşılık verdi. 
Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: 
“Sünnetime tâbi olman, sâlihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasîhat etmen, Ehl-i beytimi ve Eshâbımı sevmen sebebiyle bu dereceye kavuştun.”
Bişr-i Hâfî pekçok kimseye ilim öğretip ders verdi. Nuaym bin Heydâm, El-Bezzâr, Sırrî-i Sekâtî, İbrâhim bin Harbî en-Nişâbûrî, Ömer bin Mûsâ el-Celâ gibi birçok âlim kendisinden ders alıp, hadîs-i şerîf okumuşlardır. İnsanlara sohbetleriyle pek faydalı olan Bişr-i Hâfî hazretleri, onlara dünyâda ve âhirette kurtuluşa ermenin yollarını gösterdi. Bir sohbetinde şunları anlattı:

“Niçin ses çıkarmadın?”
Bir gün Bağdât’ta bir genç gördüm. Vücuduna bin kırbaç vurulduğu hâlde hiç sesini çıkarmadı. Sonra kendisini cezâevine götürdüler. Peşini tâkib ettim ve niçin dövüldüğünü kendisinden sordum: 
“Bir kadına sevdalandığımdan bu hâle düştüm” dedi. Bu kadar dayak yediği hâlde neden ses çıkarmadığını sordum. 
“Sevdiğim karşımda bana bakıyordu” dedi. Bunun üzerine kendisine; 
“Ya Allahü teâlânın seni devamlı gördüğünü bilseydin hâlin nice olurdu?” dediğimde, hemen “Allah” diyerek yere düştü. O anda baktım, son nefesini vermişti.
Tüm İçerikler