ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Hazreti Şit (Şis), Âdem aleyhisselâmın oğludur. Babası ölünce, Peygamber oldu. Allahü teâlâ, buna elli suhuf (forma) gönderdi. Kâbe’yi taştan yaptı. Nûh aleyhisselâm bunun soyundan olduğu için tûfândan kurtulanlar ve bütün insanlar bunun çocukları olmaktadırlar. Bunun için, ikinci Âdem sayılır. 

Şit aleyhisselâmın dininin esasları, Âdem aleyhisselâmın bildirdiği dinin esaslarına uygundu. Şit aleyhisselâm ekseriyâ Şam’da ikâmet edip, insanlara, Allahü teâlâya imân etmeyi ve emirlerine uymayı bildirerek tebliğ vazifesini yaptı. Bin şehir kurup, hudutlarını tespit etti. 

İlk kılıç kullanan odur...

Şit aleyhisselâmın çocukları ve torunları imâr ettikleri şehirlerde yaşayıp, Allahü teâlâya ibâdet ve tâatle meşgul oldular. Gâyet huzurlu bir hayat sürdüler. Aralarında düşmanlık buğuz ve haset yoktu. Kötülüklerden, haramlardan ve isyândan uzak dururlardı. Şit aleyhisselâm, Şam’dan Yemen tarafına gidip, azgın ve sapık bir hâlde yaşayan Kâbil’in oğullarını Allahü teâlâya imân ve ibâdet etmeye dâvet etti. Fakat bu kavim, Şit aleyhisselâmın dâvetini kabul etmeyip, sapıklıklarında ısrâr ettiler. Şit aleyhisselâm, onlarla savaş yaptı. Bu savaşta kılıç kullandı. İlk kılıç kullanan odur.

Âdem aleyhisselamdan Hazreti Muhammed’e (sallallahü aleyhi ve sellem) kadar devam eden bir peygamberlik nuru vardır. Bu nur, Hz. Havva, Şit aleyhisselama hamile olunca, onun alnında parlamış, yani Âdem aleyhisselamdan ona geçmiş ve Şit aleyhisselam doğunca da, onun alnında parlamıştır. Bunu fark eden Âdem aleyhisselam, Şit aleyhisselamın kendisinden sonra yerini tutacağını anlamıştır. Bu nur, peygamberden peygambere intikal ederek, nihâyet Abdülmuttalip’ten Abdullah’a ve ondan da Hz. Muhammed’e (sallallahü aleyhi ve sellem) geçerek, son temelli sahibinde karar kılmıştır. 

“Oğluna vasiyette bulun”

Şit aleyhisselam vefat etmeden önce yerine oğlu Enus’u halife tayin etti. Vefat ettikten sonra kuvvetli rivayete göre Mina’daki mescidin minaresi dibinde medfun olan Âdem aleyhisselamın yanına defnedildi. Âdem aleyhisselam vefat edeceği zaman oğlu Hz. Şit’e, “Yavrum! Bu alnında parlayan nur, son peygamber olan Muhammed’in nurudur. Bu nuru mü’min, temiz ve iffetli hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyette bulun” buyurmuştur. 
Tüm İçerikler