ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
Mugire bin Hakî, Mekke-i Mükerreme’de yaşamış olan evliyanın büyüklerindendir. Tabiindendir. Eshab-ı Kiramdan birkaçını görmüş ve onlardan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hicri ikinci asırda yaşamıştır...
Mugire bin Hakî, Cehennem’den çok korkardı. Gözyaşları içinde secdeye kapanır ve şöyle duâ ederdi:
“Yâ Rabbi! Düşmanlarının nefretini artırdığın gibi senin için olan huşûmuzu, korkumuzu artır. Sana secde eden yüzümüzü Cehennem’de ateş ile örtme!..” “Büyük gaflet içindesiniz...”
Bu mübarek zat, sohbetlerinde mâlâyânîden uzak olup boşuna konuşmazdı. Buyurdu ki: 
“İnsanlar bir araya gelseler ve Allahü teâlâdan, Cennet’ten, Cehennem’den konuşmadan ayrılsalar melekler derler ki: Ey insanlar büyük gaflet içindesiniz...” 
Yine bir gün buyurdu ki: 
“Cennet ve Cehennem, Âdemoğlundan bir şeyler duymak için ona yaklaşırlar. Şayet insan Cennet’i isterse, Cennet; ‘Yâ Rabbî! Onu isteğine kavuştur!’ der. Şayet Cehennem’den sakınırsa, Cehennem de; ‘Yâ Rabbî! Onu ateşten muhâfaza et!’ diye duâ eder...”

Ölümü hatırlayınca titrerdi!
Mugire bin Hakî hazretleri ölümü çok hatırlar ve titrerdi. Buyururdu ki: 
“İki şey var ki beni dünyâ zevklerine dalmaktan alıkoyuyor. Bunlar ölümü hatırlamak ve Allahü teâlânın dâima huzurunda bulunmaktır.” 
Yine; “Hiçbir fert yoktur ki, ölüm meleği günde iki defâ kapısını çalmasın” buyurmuştur.

“Bana nasîhat et”
Abdülazîz bin Ebû Revvâd buyurur ki: 
“Ölüm hastalığında, Mugire bin Hakî’nin yanına gittim. ‘Bana nasîhat et’ dedim. ‘Bu yatak için sâlih amel yap... İçinizi, kalblerinizi düzeltirseniz, dışınız da iyi olur. Âzâlarınız, gözünüz, kulağınız, elleriniz, ayaklarınız, hayır işler, Allahü teâlânın beğendiği şeylerle meşgûl olur. Âhiretiniz için sâlih ameller işleyiniz. Böylece dünyânızı da korumuş olursunuz” dedi, sonra da vefat etti...
Tüm İçerikler