ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Dün bahsettiğimiz gibi, İsmihan Sultan da kocası gibi hayırda yarışan biridir ve hemen Mekke ve Medine halkına bol bol ihsanlarda bulunur... İsmihan Sultan’ın rüyasının üzerinden az bir zaman geçmiştir ki, kocası Melek Ahmed Paşa da bir rüya görür... 
“EVLADIN OLDUKTAN SONRA GEL!”
Paşa, bu son derece enteresan rüyasını çevresindekilere anlatır... “Rüyamda İsmihan Sultan bana (Dedem Sultan Ahmed bana ‘Evladın olduktan sonra gel’ dedi) der... Ben de onlara ‘İnşaallah yakın zamanda İsmihan’ı alırım ve Cennet’te onunla dolaşırım’ dediğimde derhal gördüm ki, birkaç adam, İsmihan’ın başına bir beyaz bez örtüp, koltuğuna da dört adam girerek götürüyorlar... Daha sonra Ayasofya’da bir çeşit namaz kıldık ki, ömrümde öyle karmakarışık namaz kılmamıştım. İmamımız Şeyhülislam Sunizade Efendi önüme düşüp beni sarayıma getirdi. Korkumdan uyanıp, kendime geldim...”
Paşa, daha önce hanımının gördüğü rüyayı hatırlayıp gözyaşları içinde kendisini dinleyen arkadaşlarına kendi rüyasını şöyle tabir eder:
“Bu rüyamın tabiri geçen aylarda görülmüştür ki, orada hanımım bir rüya görür. Rüyasında dedesi Sultan Ahmed kendisine cennet bağlarında ‘İsmihanım benim bu bağlarıma gelsene’ buyurmuştur. Bunun üzerine, Sultan Mustafa ‘Yok birader, Melek Ahmed Paşa’dan bir kızı olsun da sonra gelsin’ der. Sultan bu rüyayı göreliden beri hamiledir. Allah bilir, bir kız doğuracak. Ancak vefat edecek. Ayasofya’da şey-hülislam ile karmakarışık namaz kılmamız, benim cenaze namazımı şeyhülislamın kıldıracağına işaret. Elimden tutup benim sarayıma götürmesi ise, Allah bilir beni ta mermer mezarıma kadar götüreceğine işarettir ve Allahualem İsmihan Sultan, bu doğum sırasında vefat eder...”

BİR KIZ ÇOCUĞU OLUR; ANCAK!..
Ve Melek Ahmed Paşa’nın bu rüyayı anlatmasından yirmi altı gün sonra, köşk halkının okuduğu hatmi şerifler ve salevatlar içinde İsmihan Sultan’ın nur topu gibi bir kız çocuğu dünyaya gelir. Köşk sevince gark olur ve çil çil altından sadakalar dağıtılır. Fakat çok geçmeden rüyanın tabiri çıkmaya başlar ve sevinçler hüzne dönüşür. İsmihan Sultan, doğumdan sonra iyice rahatsızlanır ve yirmi yedi yaşında rahmet-i Rahmana kavuşur...
Tüm İçerikler