ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Musa aleyhisselamın vefatından sonra İsrailoğullarının başına Yuşa aleyhisselam geçti. İsrailoğullarını çölden çıkararak onları dedelerinin ülkesi olan Kenan bölgesine yerleştirdi. Bu ülke, Yakub aleyhisselamın yaşadığı yer olup, İsrailoğulları için mukaddes sayılır... 
“SAVAŞTAN YÜZ ÇEVİRDİLER!..”
İsrailoğulları, Musa aleyhisselamın vefatından sonra Filistin çevresine yerleşmiş bulunan Amâlika Kabilesi ile karşı karşıya geldiler. İsrailoğulları Amâlika ile yaptıkları bir savaştan mağlup çıktılar. Kendilerini toparlayarak yeniden bu düşman ile çarpışmak istediler. Kur’ân-ı kerimde onların bu durumunu şöylece anlatmaktadır: 
“İsrailoğullarından bir cemaat hazreti Musa’dan sonra peygamberlerine ‘Bize bir hükümdar gönder ki, Allah yolunda savaşalım’ dediler. Peygamber ‘Size muharebe farz olunursa korkarım ki, savaşmazsınız’ dedi. Onlar ‘Niçin Allah yolunda savaşmayalım? Yurdumuzdan ve evlatlarımızın yanından çıkarıldık’ dediler. Onlara farz kılındığında, birazı müstesna olmak üzere, savaştan yüz çevirdiler.” (Bakara, 2/246)
“Peygamberleri onlara ‘Allahü teâlâ size hükümdar olarak gönderdi dediğinde, onlar ‘O, bize nasıl hükümdar olur? Biz hükümdarlığa ondan daha layıkız. Onun malı da çok değildir’ dediler. Peygamber “Allah sizin üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verdi. Allah, mülkü dilediğine verir. “ (Bakara, 2/247). 
Daha sonra Tâlût (Saul) isimli bir melik İsrailoğullarının başına geçti. Fakat çokları buna itiraz ettiler ona tabi olmak istemediler.

ONU MELEKLER GETİRDİ!..
İsrailoğulları tarafından kutsal kabul edilen bir sandık vardı. Kur’ân-ı kerimde bu sandığa “Tâbût” adı verilmektedir. Amâlikalılarla yapılan savaş sonucunda bu sandık, Amâlikalıların hükümdarı Câlût (Golyat)’un eline geçmişti. İsra-iloğulları bunun acısını duyuyorlar, fakat Tâlût’un da hükümdarlığına itiraz etmekten geri kalmıyorlardı.
“Peygamberleri onlara şöyle dedi: Onun hükümdarlığına alamet; size, içinde Rabbiniz tarafından sekînet ve Musa ailesi ile Harun ailesinin mirası bulunan Tâbût’u meleklerin yüklenip getirmesidir. Eğer siz iman edenlerdenseniz, bunda sizin için ibret ve mûcize vardır.” (Bakara, 2/248). 
Tâbût’un İsrailoğullarının eline geçmesi onları yüreklendirdi. Yeniden toparlanarak Amâlika kabilesi üzerine yürüdüler. Acaba galip gelebilecekler mi, o da yarına...
Tüm İçerikler