ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Ebû Hüreyre “radıyallahü anh” şöyle rivâyet etmiştir: İsrâîloğulları, memleketleri Buhtunnasâr tarafından istilâ edilip ve zulme uğradıkları için, ülkeyi terk ettiler. Bunlar arasında Hârûn aleyhisselâmın evlâdlarından bir grup, Tevrât’ta Muhammed aleyhisselâmın medhedildiğini ve Onun Arabistan’da hurma ağaçlarının çok olduğu bir yerde bulunacağını okudular. Bu sebeple Şâm’dan gidip Medîne’ye yerleştiler. Muhammed aleyhisselâmın zuhûr etmesini ve Onu görmekle şereflenmeyi ümitle beklediler. Fekat ömürleri yetmedi. Evlâdlarına “Ona kavuşur ve görürseniz îmân ediniz!” diye vasiyet ettiler... PARAKLİT=AHMED
İncîl’de Îsâ aleyhisselâmın şöyle buyurduğu yazılıdır: 
Ben, benim ve sizin Rabbiniz tarafına gidiciyim. Gâr Klita adında bir Peygamber gelecek ve size her şeyi bildirecektir. Ben onun hak Peygamber olduğunu tasdîk ettiğim gibi, o da benim hak Peygamber olduğumu tasdîk edecektir. Gâr Klita [Paraklit] ismiyle, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmı kasdetmiştir. Bu isim Ahmed isminin manasına yakın bir isimdir. Hazret-i Îsâ’nın havârîlerinden Yuhannâ, şöyle demiştir: Îsâ “aleyhisselâm” bana kendinden sonra gelecek peygamber Muhammed-ül Arabîyi müjdeledi. Ben de bu müjdeyi havârîlere ilettim, hepsi îmân ettiler.
Zeyd bin Amr ve Varaka bin Nevfel hak din aramak için Musul’da bir râhibe gittiler. Varaka bin Nevfel Nasrânî oldu. Zeyd bin Amr Nasrânîliği uygun bulmadı ve kabûl etmedi. Oradan ayrılıp yola devâm etti. Başka bir râhibe uğradı. Râhib “nereden geliyorsun” diye sorunca, “hazret-i İbrâhîm’in yapmış olduğu Kâbe’den geliyorum” dedi. “Niçin oradan ayrılıp yola çıktın” deyince de, “hak din aramak için ayrıldım” dedi. 

“MEMLEKETİNİZE DÖNÜN!”
Bunun üzerine râhib ona, “hemen geri dön, senin aradığın hak din yakında sizin memleketinizde zuhûr edecektir” dedi. Zeyd bin Amr, hazret-i Muhammed’in “sallallahü aleyhi ve sellem” peygamberliğinin bildirilmesinden önce öldürülmüştür. Allahü teâlânın bir olduğuna, îmâna, kıyâmet gününe dâir çok şiirleri vardır. Sa’îd bin Zeyd “radıyallahü anh” şöyle demiştir: 
Ben ve Ömer bin Hattâb “radıyallahü anh” Resûlullah efendimize Zeyd bin Amr’ın hâlini sorduk. Buyurdu ki: “O kıyâmet günü tek bir ümmet olarak kalkacaktır.
Tüm İçerikler