ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 İslâm âlimi imam-ı Muhammed Gazâlî [450] hicrî senesinde Tus şehrinde tevellüd etmiş, 505 [m. 1111] senesinde, yine orada vefât etmiştir. “Kimyâ-i saadet” kitabında buyuruyor ki: 
“HERKES KENDİ HESABINA BAKSIN”
Enbiyâ sûresi, kırkyedinci âyetinde meâlen, (Kıyâmet günü terâzî kuracağım. O gün, kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin, dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp, terâzîye koyacağım. Herkesin Hesabını yapmaya yetişirim) buyurdu. Bunu haber verdi ki, herkes dünyada kendi hesabına baksın. 
Büyüklerden biri, bir talebesini, diğerlerinden daha çok severdi. Ötekiler, bu hâle üzülürdü. Her birine bir kuş verip, “Bunu, kimsenin görmediği bir yerde kesip getiriniz” dedi. Hepsi tenhâ bir yerde kesip getirdi. O talebe ise, kesmeden getirdi. “Niçin sözümü dinlemedin, canlı getirdin?” buyurunca, “Kimsenin görmediği bir yer bulamadım. O, her yeri görüyor) dedi. Diğerleri, bunun müşâhede makamında olduğunu anladılar... 
Mısır mâliye nâzırının zevcesi olan Zelîha, Yûsüf aleyhisselâmı, kendisine çağırınca, önce kalkıp büyük olduğunu sandığı, bir heykelin yüzünü örttü. “Bunu, niçin örttün?” buyurunca, ondan utandığım için, dedi. “Sen, bir taş parçasından utanıyorsun da, ben yerleri ve yedi kat gökleri yaratan, Rabbimin görmesinden utanmaz mıyım?” buyurdu. 
Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Allahü teâlâ, Adn ismindeki Cenneti, şu kimseler için hazırladı ki, günah işleyecekleri zaman, Onun büyüklüğünü düşünüp, Ondan hayâ ederek, günahlardan kaçınırlar).
İnsanlar, birbirinin dışını görür. Allahü teâlâ ise, hem dışını, hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin, işleri ve düşünceleri edebli olur. Buna inanmayan kâfirdir. İnanıp, muhâlefet etmek ise, büyük cesarettir. 

“ÇOK GÜNAH İŞLEDİM?”
Peygamber efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki: (Allahü teâlâyı görür gibi ibâdet ediniz! Siz, Onu görmüyorsanız da, O sizi görüyor). Onun gördüğüne inanan, Onun beğenmediği bir şeyi yapabilir mi? Allahü teâlâ meâlen buyuruyor ki: (Ey insân! Seni her ân gördüğümü bilmiyor musun?). 
Bir Habeşli, Resûlullah efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) huzuruna gelip, “Çok günah işledim. Tövbem kabûl olur mu?” diye sorunca, (Evet, olur) buyurdu. “O günahları işlerken, O, görüyor mu idi?” dedi; (Evet) buyurunca, Habeşli, bir âh çekti ve yıkılıp ruhunu teslim etti...
Tüm İçerikler