ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Behlûl-i Dânâ, Bağdad evliyasının meşhurlarındandır. Asıl ismi Vehib bin Ömer Sayrâfî’dir. Behlûl-i Dânâ adıyla şöhret buldu. Halife Hârûn Reşîd’in kardeşi olduğuna dâir rivâyetler varsa da aslı yoktur. 805 (H.190) senesi Bağdât’ta vefât etti. Dicle kenarında Şunûziyye Kabristanına defnedildi...  “BEN BİR ŞEY YAPMADIM!”
Behlûl-i Dânâ hazretleri, Hârûn Reşîd’e nasîhat verirdi. Herkese ders olacak hikmetli sözleri çok meşhûrdur... 
Bir gün halka doğru yolu göstermek için söylediği sözlerden rahatsız olanlar, Hârûn Reşîd’e gidip; “Sultanım, bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var? Bizi kendi hâlimize bıraksın. Sonra her koyun kendi bacağından asılır” gibi sözlerle şikâyet ettiler... 
Bunun üzerine Hârûn Reşîd, Behlül Dânâ’yı çağırtıp, halkın isteğini bildirdi. Behlül Dânâ hiç sesini çıkarmadan sarayı terk etti. Birkaç koyun alıp kesti, bacaklarından mahallenin köşe başlarına astı... Aradan günler geçtikçe, asılan hayvanlar kokuyordu. Kokudan rahatsız olan aynı kişiler Hârûn Reşîd’e gidip, durumu anlattılar. Behlül Dânâ’yı çağırtıp, sorduğunda;
-Bir kötünün herkese zararı olduğunu herhalde anladılar. Ben bir şey yapmadım, her koyunun kendi bacağından asıldığını onlara gösterdim, diye cevap verdi...
Behlûl-i Dânâ bir gün Hârûn Reşîd’in taht odasını boş buldu ve çıkıp tahta oturuverdi. Bunu gören askerler onu kamçı ile dövmeye başladılar. Askerler vurdukça o; “Vah Hârûn Reşîd... Vah Hârûn Reşîd!..” diye dövünüyordu. O esnâda halîfe geldi ve manzara karşısında donup kaldı. Askerleri uzaklaştırdıktan sonra; 
-Ey Behlül! Bu ne hâl? diye sordu. Behlûl-i Dânâ; 
-Senin için ağlıyorum. Burada tahtı boş bulup bir an oturdum. Bu kadar kırbaç yedim. Sen ise senelerdir bu tahtın üzerinde oturuyorsun. Hâlin ne olur diye düşündüm... 

“HIRSIZIN MEZARLIKTA İŞİ NE?”
Bir gün Behlül-i Dânâ’nın evine hırsız girmiş, evde ne bulduysa götürmüştü. Doğruca kalkıp kabristâna gitti ve kapısına oturdu. Bunu görenler; 
-Niçin hırsızın peşinden gitmedin de buraya geldin? dediler. Onlara; 
-Yolunu şaşırmış o adamcağızı burada bekliyorum, diye cevap verdi. 
Bu söze oradakiler kahkaha ile güldüler ve; 
-Hay Allah iyiliğini versin, o adamın burada işi ne? dediler. 
Bunun üzerine Behlül hazretleri; 
-Siz hiç merak etmeyin o mutlakâ bu kapıya gelecek. Ecel onu buraya getirecektir, buyurdu. 
Bu sözler, hırsızın kulağına kadar gitti. Bunları duyan adam kabristana gitti ve Behlül-i Dânâ’nın huzurunda tevbe etti, kısa bir zaman sonra vefat etti...
Tüm İçerikler