ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Abdullah-i Hadramî hazretleri, evliyânın büyüklerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. 1288 (H.687) senesinde vefât etti. Yemen’deki Selâm şehri kabristanına defnedildi. Mezarının üstüne bir türbe yaptırıldı... Abdullah-i Hadramî, ilk önce Muhammed bin Ali Ba’levî’den ilim öğrendi. Maddî ve mânevî istifâdesi çok oldu. Muhammed bin Ali Ba’levî kendisini çok sever ve methederdi. Daha sonra ilim öğrenmek için Şeyh Ahmed bin Cu’d hazretlerinin ilim meclisine devâm etti. Ondan çok istifâde etti. Tasavvuf bilgilerini öğrenip üstün hâllere kavuştu ve icâzet, diploma aldı. Yüksek mertebelere kavuştu
Ebü’l-Gays bin Cemîl ve daha birçok velî zâtların ders ve sohbetlerini dinleyen Abdullah-i Hadramî hepsinden de çok istifâde edip yüksek mertebelere kavuştu. Çok kerâmeti görüldü. 
Bu mübarek zat, insanlara, güzel ahlâkı öğretmek için çalıştı. İnsanlar, çeşitli yerlerden kendisini görmeye ve sohbetlerini dinlemeye gelirdi. Yüzlerce talebesi vardı. Allahü teâlânın kendisine ihsân ettiği üstünlüğü ile insanlara ilim öğretti. Dünyâ ve âhiret sıkıntılarından kurtardı...
Talebelerine nasîhat ederken; “Sizden biriniz nerede olursanız olunuz, herhangi bir sıkıntıya düşerse, beni vesîle ederek Allahü teâlâdan murâdını istesin. Biiznillah istediğine kavuşur. Allahü teâlâ, velî kulları vâsıtasıyla insanların müşküllerini çözer” buyurdu. 
Talebeleri sıkıntıya düştükleri zaman, Abdullah-ı Hadramî’yi vesîle ederek, dua ederler, Allahü teâlânın izniyle sıkıntılarından kurtulurlardı...

“Melekler âlemini görüyorum!”
İmâm-ı Yâfiî hazretleri onun hakkında; “Çok kimseler rüyâda, Resûlullah efendimizin kabr-i şerîfinden, Abdullah-i Hadramî’nin kabrine akan bir nehir gördüklerini anlatırlar. Âlimler, bunu Resûlullah efendimizin ona yardımının çokluğuna delîl olduğunu bildirdiler” buyurmuştur.
Abdullah-ı Hadramî hazretleri yalnız kaldığı zaman ortalığı bir nûr kaplardı. Kendisi bu nûrda kaybolur gibi olurdu.
Bu mübarek zat, vefât edeceği zaman, yanında bulunanlara;
“Yavrularım, melekler âlemini görüyorum... Melekler âleminde de Peygamber efendimizi görüyor, müşâhede ediyorum” buyurdu ve son nefesini verdi...
Tüm İçerikler