ARA
MEŞHURLARIN SON SÖZLERİ
 Çok eskiden, insanları kendisine taptıran bir hükümdar ve onun da bir sihirbazı vardı. Sihirbaz bir gün: “Hükümdarım, artık ihtiyarladım. Bana bir genç verseniz de onu yetiştirsem” der...
Hükümdar ona bir genç buldurur ve yollar. Gencin eviyle sihirbazın evi arasında bir rahip yaşamaktadır. Genç, zamanla ona da uğramaya başlar... Rahibin anlattığı hoşuna gider ve arkadaşlıkları devam eder ve genç onun dinine girer. Onunla beraber olduğu müddetçe zamanın nasıl geçtiğini anlayamaz ve dolayısıyla hep geç kalır. Sihirbaz da kızar, kızmakla kalmaz dövmeye de başlar.
Genç durumu sonunda rahibe de iletir. Rahip:
“Sihirbazdan korktuğunda, ‘Evimizdekiler alıkoydu’, ailenden çekindiğin zaman da ‘Sihirbaz bırakmadı’ dersin. Bu hal üzerine epeyi zaman gidip gelir genç... 
“SEN BENDEN ÜSTÜNSÜN!”
Bir gün önünü yırtıcı bir hayvan keser ve kendi kendine:
“Sihirbaz mı daha üstün, yoksa rahip mi şimdi öğreneceğim” der.
Bir taş alır ve;
“Ey Allahım! İhtiyarın işi, sana sihirbazın işinden sevimli ise şu hayvanı öldür” der. Taşı atar ve vahşi hayvan ölür. Durumu olduğu gibi rahibe anlatır. Rahip: 
“Bugün sen benden üstün haldesin. Eğer bir belaya uğrasan, benim ismimi söyleme...” der. 
Delikanlı birçok hastalığa şifa bulur hale gelir, körlerin gözlerini açar. Hükümdarın kör bir arkadaşı da bunu duyar ve birçok hediyeyle beraber gencin yanına gelerek der ki: 
“Gözlerimi açarsan, bu hediyelerin hepsi senindir...” Delikanlı; 
“Ben kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allahü teala verir. Eğer iman edersen, dua ederim, şifaya kavuşursun” der.
Hasta derhal iman eder. Gözleri açılır. O sevinçle hemen hükümdarın yanına gider. Hükümdar sorar: 
“Gözlerinin görmesini kim sağladı?”
“Rabbim.”
“Senin benden başka bir Rabbin mi var?”
“Benim Rabbim de senin Rabbin de Allahü tealadır.”

“ŞİFAYI VEREN ALLAHÜ TEALADIR”
Hükümdar kızar ve onun ağzından delikanlının ismini alana kadar işkence ettirir... 
Genç hemen huzura getirilir. Hükümdar:
“Sihrin körleri bile iyileştirecek seviyeye ulaşmış, herkese şifa veriyormuşsun.”
“Ben hiçbir derde şifa veremem, şifayı ancak Allahü teala verir.” 
Hükümdar, delikanlıya da rahibin ismini verinceye kadar işkence eder. Rahip huzura getirilir. Hükümdar: 
“Dininden dön” der.
Rahip de teklifi reddeder. Derhal başı kesilir. Delikanlı getirilir... Gencin başına neler geliyor, o da yarına inşallah...
Tüm İçerikler