ARA
OSMANLI HİKAYELERİ
 Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa ordusuyla İstanbul’dan sefere çıkmadan önce hocası Mehmed Emin Tokadi hazretlerinin huzuruna gidip duasını aldı. Hocası onu kucaklayıp bağrına basarak bir müddet öyle tuttu. Sonra da gözyaşları içinde, zafer kazanmaları için dua etti. Fatiha-yı şerif okudu. Yeğen Mehmed Paşa, sohbetlerinden çok istifade ettiği, kalbi ne hizmet ve cihad aşkını yerleştiren hocasından dua aldıktan sonra sefer hazırlıklarını tamamladı. Sonra emrindeki ordu ile Avusturya seferine çıktı. Mehmed Emin Tokadi hazretleri, ordu İstanbul’dan ayrıldıktan sonra, tam yirmi gün boyunca geceleri uyumayıp devamlı dua etti. bu sebeple tedaviye ihtiyaç duyulacak derecede rahatsızlandı. Talebesi Seyyid Yahya Efendi şöyle demişti:“Bir sabah huzurlarına gittiğimde hastalanmış gördüm. İlaç istediler, temin ettim ve ilacı kullandılar. Sonra beraberce talebelerinden Kafesdar Abdülbaki Efendinin evine gittik Hocam neşeliydi. Evine gittiğimiz talebesi onun neşeli halini görünce:“Hamdolsun, İslam askeri zafere ulaşmış. İnşaallah birkaç güne kadar fetih haberi gelir” dedi. 4 gün sonra Ada kalesinin Osmanlı ordusu tarafından fethedildiği haberi geldi. Bir müddet sonra da muzaffer Osmanlı ordusu İstanbul’a döndü. Herkes birbirinin gazasını tebrik ederken, sadrazam Yeğen Mehmed Paşa, hocası Mehmed Emin Efendinin ziyaretine gidip sevinç gözyaşları içinde ellerine kapandı. Savaşta vuku bula hadiseleri anlattı. Sonra koynundan içi altın dolu iki atlas kese çıkardı. Savaş sırasında bu altınları fakirlere sadaka olarak dağıtmayı adadığını söyledi. Buyurun siz dağıtınız diyerek hocasına verdi. Mehmed Emin Efendi ise şöyle buyurdu:“Bizzat sen kendin dağıt. Haftada iki gün kıyafet değiştirerek dışarı çık. Her çıktı ğında cebini bu altınlarla doldur. Yedikule civarından fakirlere dağıtmaya başla. Orada çok fakir evi var. Kapılarını çal, karşına çıkana saymadan eline ne gelirse ver. İki hafta devam et. İnşaallah iki haftada dağıtırsın” Böylece içi altın dolu keseleri tekrar Yeğen Mehmed Paşaya verdi. O da hocasının buyurduğu şekilde hareket etti.
 
Tüm İçerikler