ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Kur’anist denilen türediler

[Asya Mücahitleri denilen birileri, Avrupa Kur’anistlerine cevap olarak yaptıkları yorumları, mail gruplarının yanı sıra bize de göndermişler. Aynen yayınlıyoruz.]

Biz müslüman Kur’anistiz diyen misyonerler diyor ki:

21. Asrın Müceddidi Kur'anizmdir. Kur'anizm, Hak'tan gelen yeni bilgi, ışık ve elçiliğin manevi şahsi ve global ismidir.
YORUM
Kur’anizm yeni mi çıktı, eskiden de var mı idi? Kur’anizm daha önce niye müceddid olmadı da 21. Asırda oluyor? Kur’anizm nerede saklı idi de 14 asırdan beri ortaya çıkmadı da yeni çıktı? Bu saçmaları söyleyenin sarhoş olması lazım. İkinci büyük yanlış ise Kur’anizm tabiridir. 14 asırdır hiçbir İslam âlimi bu tabiri kullanmamıştır. Bu bir bid’attir. Her bid’at sapıklıktır. İzm’ler, liberalizm, komünizm, faşizm gibi beşeri ideolojileri gösterir. Allah’ın koyduğu nizama din denir. İzm’leri insanlar kurmuştur. Dinde reformcular, genellikle şu tabirleri çok kullanırlar:
İslam düşüncesi, İslam nazariyesi, Kur’an düşüncesi, Kur’an felsefesi, Kur’anizm.
Böyle söylemek, İslam âlimlerinin bildirdiklerine göre küfürdür.

Kur’anist diyor ki: Allah'ın ideolojisi Kur'anizmdir.
YORUM
Allah ideolojisi demek de küfürdür. İde: İnsan zihninin bir konuda sahip olduğu düşünce, tasavvur demektir. İdeoloji: Kendi içinde bütünlüğü olan düşüncelerin tamamı. Kapitalizm, komünizm, faşizm birer ideolojidir. Allah düşüncesi, Allah felsefesi, Allah ideolojisi demek küfürdür. Yani böyle söyleyenin kâfir olduğunu İslam âlimleri açıkça bildiriyor.

Kur’anist: Asrın mehdisi ortaya çıktı. Ama o dünyayı düzeltene kadar kendini gizleyecek.
YORUM
Aşağıda tüp bebek halinde derken, burada ise ortaya çıktı diyorsunuz. Bu konuda İslam âlimleri sayısız eserler yazmıştır. Hiçbirisi o kendini gizleyecek dememiştir. İbni Hacer-i Mekki’nin Alamat-i Mehdi, imam-ı Süyuti’nin El-Burhan ve imam-ı Şarani’nin Muhtasar-ı Tezkire-i Kurtubi kitaplarında iki yüze yakın Hazret-i Mehdi’nin alameti bildirilmektedir. Babasının ismi kendi ismi her şey bellidir. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Mehdi’nin başı hizasında bir bulut olacak. Buluttan bir melek, "Bu Mehdi’dir, sözünü dinleyin" diyecektir.) [Ebu Nuaym]
Peygambere mi inanalım yoksa Avrupa markalı Kur’anistlere mi? Dediğimiz gibi iki yüz alameti vardır. Hiçbir alameti gizli dediğiniz kimselere de uymamaktadır.

Kur’anist: Lenin, Stalin, Karl Marx ve Darwin gibi inkârcı ve materyalistler "Büyük Deccal"i temsil der. Ehl-i sünnet kabullerine uysun uymasın bu bir vakıa değil mi?
YORUM
Dinde ehl-i sünnet ölçü değil mi? Siz ehl-i sünnet değilsiniz öyle mi? Buna intakı hak derler. Stalinin ve Leninin büyük deccal olduğunu kim söyledi size? Deccalin vasfını Resulullah bildirmedi mi? Siz Resulullaha mı inanıyorsunuz, yoksa misyonerlere mi?

Kur’anist: 21. Asrın deccalı da İsrail'den çıkacaktır.
YORUM
Siz hep gaybdan haber veriyorsunuz. Kur’anda Allah’tan başka gaybı kimse bilmez buyuruluyor. Siz nasıl biliyoruz diyorsunuz? Sizin kitabınız ayrı mı?

Kur’anist: Şeytan Âdem’e secde etmemekle, âciz olmayan Allah’ı –bir manada- aciz bıraktı.
YORUM
Şeytan Allah’ı nasıl aciz bırakabilir? Müslüman iseniz, bu söz için tecdidi iman gerekir.

Hazret-i İsa’ya tüp bebek diyenler
Kur’anistler diyor ki:
Allah'ın ilham etmesi ve dinsel ve bilimsel işaretlerin göstermesine göre 1990’da Hazret-i İsa yeryüzünde tüp bebek olarak bedenlenip ve gökten ruh olarak cismine binip 2020’de ortaya çıktıktan sonra, 2060’da dünyamızı terk edecektir.
YORUM
Hazret-i İsa’nın 1990’da tüp bebek olarak büyüdüğü hangi kitapta yazıyor? Bu kadar safsata olur mu hiç? Demek 18 yıl sonra dünyaya gelecek? Siz Yehovacı mısınız veya hangi misyonersiniz?

Kur’anist: Avrupa ve Amerika'daki tüp bebeklerden birisi Hazret-i İsa olacaktır.
YORUM
Sizde hiç Allah korkusu yok mu? Tüp bebek, bir yumurta ve bir spermden meydana gelir. Bu tüp bebeğin yumurtasını kim verdi, spermini kim verdi? Yahudiler hâşâ ona piç dedi, ama sizin iftiranız Yahudiden de daha kötüdür. Hazret-i İsa gökten inmeyecek mi? Bu tüp bebeği nereden çıkardınız?

Kur’anist: Sperm Bankası'ndan bir erkek bir de kadın tohumu alınır. Bu tohum kiralık bir anneye aşılanır. Alın size Hazret-i İsa olacak annesiz ve babasız bir çocuk!
YORUM
Hâşâ böyle doğan çocuk piç olur. Hem buna Hazret-i İsa nasıl denir? O spermin sahibi yok mu? O yumurtanın sahibi yok mu? Bilinmeyince anasız babasız İsa mı denir? Kur’anda açıkça onu göğe kaldırdık diyor. Sen niye tüp bebek yapmaya çalışıyorsun?

Kur’anist: Kim bilir bu halde meydana getirilip kiliseye bırakılan kaç tane çocuk vardır. İşte Hazret-i İsa da bu çocuklardan birisi olacak. İşte böyle haberleri ancak Allah'tan bilgi, ışık ve elçilik alanlar verebilir.
YORUM
Allah İsa gökten inecek diyor, siz kiliseden tüp bebek olarak bir Hıristiyan tohumu olacak diyorsunuz. Siz Yahudi’den de kötüsünüz. Onların kestiği hayvan yenir, sizinkiler leş olur.

Kur’anist: Müslümanlıkla Hıristiyanlığın yani iki dinin birleştirilmesi niye mümkün olmasın ki?
YORUM
İki farklı din birleşmez. Eğer Hıristiyanlar Müslüman olacak deniyorsa, buna iki dinin birleşmesi denmez. Hıristiyanlar Müslüman olacak denir. Global diyalogcular onları Müslüman yapmak istemiyor. İki dini, hatta üç dini birleştirecekler. İki veya üç din birleşince ortaya çıkan karışıma ne isim verilecek?

Kur’anist: Avrupa ve Amerikan halkı, kâfir bir millet değil, dâvete muhtaç bir ümmettir.
YORUM
Yani Hıristiyanlar kâfir değil öyle mi? Davete muhtaç kâfirlerdir. Diyelim davet ettik Müslüman oldular. Ama daha önce kâfir değil miydiler? Kâfire kâfir denmez mi? Nasıl bir misyonerlik bu?

Kur’anist: Hem bu zamandaki Hıristiyan olduğu kabul edilen milletler dahi bugün tam Hıristiyan değildir. Gerçek Hıristiyanlık ile, bozulmuş Hıristiyanlık arasında beklemektedir.
YORUM
İslamiyet gelince artık Hıristiyanlık kalır mı? (Allah indinde hak din ancak İslam’dır) âyetine inanmıyor musunuz? Gerçek Hıristiyanlık hak mı idi? Hak idiyse, hak din var iken Allah niye İslamiyet’i gönderdi? Niye hak din ancak İslamiyet’tir dedi?

Kur’anist: Meryem oğlu Hazret-i İsa, babasız olarak tüp bebek mucizesi ile meydana gelmiştir.
YORUM
Tüp bebekteki sperm nereden geldi? Siz Kur’anı yalanlamakta Yahudileri de geçtiniz. Kur’an diyor ki:
(İffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem’e ruhumuzdan üfledik.) [Tahrim 12]
Allah ona üfledik diyor, siz ise tüp bebek diyorsunuz, Allah’ın bildirdiğinin aksini söylemek elçilik mi, dinsizlik mi? Allah Ol deyince olur. Hâşâ niye tüp bebeğe ihtiyaç duysun ki?