ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Nifas kanları

Nifas, doğumdan sonra gelen kan demektir. Elleri, ayakları, başı belli olan düşükte gelen kan da nifastır. Nifas zamanının azı yoktur. Kan kesildiği zaman, gusledip namaza başlar. Ama, önceki nifas âdeti kadar gün geçmeden, cima edemez. En çok zamanı 40 gündür. 40 gün tamam olunca, kan kesilmese de, gusledip, namaza başlar. 40 günden sonra gelen kan, istihaza olur. O halde nifas gününü de ezberlemek ve Özel günler defteri’ne de yazmak gerekir.

Ramazanda, imsak vaktinden sonra, hayzdan veya nifastan kesilen o gün yiyip içmez. Fakat, o günü kaza eder. Hayz ve nifas sahurdan sonra başlarsa, ikindiden sonra da olsa, o gün yiyip içer.

Düşükte parmağı, ağzı veya burnu belli olursa, bütün çocuk doğurmuş gibi olur. Hiçbir yeri belli değilse, nifas olmaz. Fakat kan, 3 gün veya daha fazla akarsa ve hayzdan kesileli 15 gün veya daha çok olmuşsa, hayz olur. Eğer 3 günden az ise veya daha hayz kesileli 15 gün olmamış ise, hayz değil, istihazadır. Namazını kılar, orucunu tutar. Vaty için gusül gerekmez.

Hayzın 10 günü veya nifasın 40 günü içinde, bir iki gün kan gelmese, kesildi sanıp, gusledip oruç tutsa, sonra yine süresi içinde kan gelse, hayz veya nifas olacağı için, o oruçları kaza eder. Kesilince yine gusleder. 3 veya daha fazla kan gelip, âdetinden önce kesilse, gusledip namazını kılar. Ancak âdeti geçmedikçe vaty caiz olmaz. Nifas da böyledir.

Eğer âdetten fazla kesilse, ama 10 günde veya daha az günde kesilse, hayzdır. Eğer, kan, on günü aşsa, âdetinden ilerisi hayz olmaz, o günlerdeki namazları kaza eder. Nifasın 40 günü de hayzın 10 günü gibidir.

Birkaç örnek verelim:

1-
Bir kadın ilk doğumunda, 30 kan görüp kesilse, 40 güne kadar hiç kan gelmese nifası 30 gün olur. İkinci doğumda, 20 kan 15 temiz ve 10 gün kan görse, kan gelmesi 40 günü geçtiği için istihaza vardır. Nifası değişmez, yine 30 gün olur, 10 kanlı gün istihaza olur.

2-
Doğumdan sonra 5 gün kan gelip kesilse, 30 gün temiz kaldıktan sonra 5 gün daha kan gelse, aradaki 30 gün kan akmış sayılır. 40 günün tamamı nifas olur. 5 kan ve 30 temiz günden sonra 10 gün daha kan gelse, 40 günü geçen 5 kanlı gün istihaza olur.

3-
Bir kadının önceki doğumunda nifası 20 gün iken, ikinci doğumda 5 kan, 30 temiz ve 1 gün kan sonra 15 temiz ve 1 gün kan görse, 52. Gün gördüğü kan, istihaza olur. Nifası da 20 günden 36 güne çıkmış olur.

Sual: S. Ebediyye’de, (Elleri, ayakları, başı belli olan düşükte gelen kan da nifastır) deniyor. Bu durum, kendiliğinden olan düşüklere mahsus mudur, yoksa kendimiz hoplayarak, zıplayarak veya ilaçla düşürsek yine aynı hükümde midir?
CEVAP
Evet, aynı hükme girer. Kendi elimizle olmuş veya olmamış fark etmez. Düşüğün elleri, ayakları, başı belli ise nifas olur. Hattâ kürtajla alınsa da böyledir.

Hayzda da durum aynıdır. Hayzı ilaçla geciktirsek, sonra kan gelse yine hayız olur. Tersi de böyledir, yani temiz bir kadın, en az 15 gün temiz geçtikten sonra, ilaç sebebiyle hayz olsa yine, gelen kan hayız olur.

Doğum yaparken
Sual: Doğum esnasında akıntılar oluyor. Bu akıntılar nifas sayılır mı? Nifas çocuk doğduktan sonra mı başlar? Bir de doğumdan sonra hiç kan gelmese, yine gusül gerekir mi?
CEVAP
Çocuğun yarısından çoğu çıkınca nifas başlar. Daha önceki kanlar nifastan sayılmaz. Özür sayılır. O akıntılar varken de namaz kılabilir.

Doğum yaptığı halde, kan görmemiş olan kadının, gusletmesi İmameyn’e göre gerekmez. İmam-ı a’zama göre ise, gusletmesi gerekir. Âlimlerin çoğu da, bu hükmü esas almışlardır. (Hindiye)