ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SUAL-CEVAB

Şafii’de Hayz ve Nifas

1- Hayzın en azı 1 gün, en fazlası ise 15 gündür. 15 günden fazla gelirse istihaza [özür] olur.

2-
Temizlik süresi 15 gündür. 15 gün geçmeden kan gelirse, bu hayz değildir, istihazadır.

3-
9 yaşından küçük kız ve ayiseden [60 yaşından sonra] gelen kan hayz olmaz, özür olur.

4-
Nifasın azami süresi 60 gündür. Azı için bir sınır yoktur. Hamileden gelen kan hayzdır.

5-
Nifas kanamaları arasındaki temizlik günleri 15 günden az olursa nifas sayılır. Nifas kanları arasında 15 veya daha fazla temizlik olursa, artık nifas bitmiş demektir. 60 günü beklemek gerekmez. 15 veya daha sonra kan gelirse bu nifas değil, hayz kanı olur.

6-
Hayz veya nifas sona erince, gusletmeden önce vaty haramdır. [Hanefi’de caizdir.]

7-
Hayz veya nifaslı kadının göbek ile diz arasına çıplak olarak dokunmak caiz değildir.