ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Deprem, yangın ve diğer bela ve kazalardan korunmak için hangi duaları okumak gerekir?
CEVAP
Çok dua vardır. Birkaçını bildirelim:
(Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin) duasını her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur. (Mevahibi ledünniyye)

Bir kimseye okurken, Euzü yerine (Üizüke) denir. İki kişiye okurken (Üizüküma) denir. İkiden fazla kimseye okurken, (Üizüküm) demelidir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Cuma namazından sonra, İhlâs, Felak ve Nas’ı yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur.) [İ.Sünni]

İmam-ı Rabbani hazretleri, talebeleri ile, uzak bir yere gidiyordu. Gece, bir handa kaldılar. (Bu gece, bu handa bir bela hasıl olacak. Bismillahillezi… duasını okuyun) buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Bir odada eşyalar yandı. Bu odaya haber verilmemişti. Duayı okuyanlara bir şey olmadı. (Umdet-ül-İslam)

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, imam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(“Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul âlim” duasını sabah 3 kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez.) [İbni Mace]

Li ilafi [Kureyş] suresini okuyan, korkulu yerlerde ve düşman karşısında emin ve rahat olur. Her gün ve her gece, hiç olmazsa, on birer defa okumalıdır. (2/69 mektub)

Korkulu şeyden kurtulmak ve bir dileğe kavuşmak için Taha suresinin 37. âyetinden [velekaddan] 39. âyetin sonuna [ala ayniye] kadar olan kısım, su geçirmez bir şeye 7 defa sarıp veya içi görünmeyecek şekilde PVC yaptırıp yanında taşımalıdır. Faydası çok görülmüştür.

İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın kulları vardır. Korkulu yerde üç kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir.) [Taberani]

(Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.)
[Deylemi]

Çok istiğfar etmelidir. Bir hadis-i şerif meali:
(İstiğfara devam edeni, çok okuyanı, Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır.)
[Nesai]

İstiğfar, insanı her murada kavuşturur. Tevbe etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü teâlâ, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)

Muhammed Masum-i Faruki hazretleri buyuruyor ki:
(Belalardan, sıkıntılardan kurtulmak için, istiğfar okumak çok faydalıdır ve tecrübe edildi. Ölümden başka, her dertten kurtarır. Eceli gelenin de, ağrısız, sıkıntısız ölümüne yardım eder. Her sıkıntıdan kurtulur ve rızkı artar. (Merakıl-felah)daki hadis-i şerifte, (Her namazdan sonra, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın bütün günahları affolur) buyuruldu. Bu fakir [Muhammed Masum hazretleri] farz namazlardan sonra, 70 kere istiğfar okuyorum. Hadis-i şerife uyarak, üç defa (Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel-kayyume ve etubü ileyh) okuduktan sonra, gerisinde yalnız (Estağfirullah) diyorum. (2/80)

(Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbiğfir li) istiğfarını 25 kere okuyanın odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, bela olmaz. (Mearicülhidaye) [Bunu ayrıca her sabah ve akşam da üç kere okumalıdır.]

Abdullah ibni Mesud hazretleri buyurdu ki:
Sabah ve akşam, Bekara suresinin başından dört âyet, Âyet-el-kürsi ile sonraki iki âyeti ve bu surenin sonundaki üç âyeti okuyanın evine şeytan girmez, belalardan emin olur. (Bostan-ül-Arifin)


Tehlikeyi önleme duası:
Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi hazretleri buyurdu ki:
Her sabah üç defa bu duayı okuyanı Hak teâlâ yanmaktan, boğulmaktan ve ani ölümden emin kılar:

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah.

Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah.

Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah.

Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.


Sual:
Uykuda kabus görüyorum. Buna albastı karakura da deniyor. Üstüme biri çöküyor gibi oluyor. Ne yapayım?
CEVAP
Yatarken okunacak âyetleri doğru ve dikkatli okumalı.

Sual:
Yanımda kimse yok iken namaza durunca, kapı arasından, pencereden, evin bir köşesinden, veya arkamdan biri beni gözetliyor, gelip şimdi beni boğacak diye korkuyorum. Bundan kurtulmak için ne yapmam gerekir?
CEVAP
Aynı durumda olan birkaç okuyucumuza, Âyât-ı hıfz ile âyât-ı hırzı yanında taşımalarını, her gün okunması gereken duaları da okumalarını tavsiye etmiştik. Şimdi hepsi de, bu korkulu durumdan kurtulduklarını bize bildirdiler. Size de aynı şeyleri tavsiye ederiz.

Sual: Âyât-ı hırzdan başka bir de Âyât-ı hıfz denilen dualar var. Bunları taşımanın faydası nedir?
CEVAP
Âyât-ı hıfz, koruyucu âyetlerdir. Kur'an-ı kerimdeki hıfz ile ilgili âyetler toplanıp yazılmıştır. Bunları taşımak, çeşitli sıkıntılardan, kaza ve beladan koruyucudur. Ayrıca dileklerin, muratların hasıl olması için muska gibi yapıp üste taşınır veya levha yapıp duvara asılır.