ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Silsile-i aliyye büyüklerinin isimleri sırasıyla nasıldır?
CEVAP
Şöyledir:

1- Peygamber Efendimiz

2- Ebubekr-i Sıddık

3- Selman-ı Farisi

4- Kasım bin Muhammed

5- Cafer-i Sadık

6- Bayezid-i Bistami


7- Ebul Hasan Harkani

8- Ebu Ali Farmedi

9- Yusuf-i Hemedani

10- Abdülhalık-i Goncdüvani

11- Arif-i Rivegeri

12- Mahmud-i Encirfagnevi

13- Ali Ramiteni

14- Muhammed Bâbâ Semmasi

15- Seyyid Emir Gilâl

16- Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari

17- Alâüddin-i Attâr

18- Yakub-i Çerhi

19- Ubeydullah-i Ahrâr

20- Kâdi Muhammed Zâhid

21- Derviş Muhammed

22- Hâcegi Muhammed Emkenegi

23- Muhammed Bakibillah

24- İmam-ı Ahmed Rabbani

25- Muhammed Masum Faruki

26- Seyfeddin Faruki

27- Seyyid Nur Muhammed

28- Mazhar-ı Cân-ı Canan

29- Seyyid Abdullah Dehlevi

30- Mevlana Halid-i Bağdâdi

31- Seyyid Abdullah Şemdini

32- Seyyid Tâhâ-yı Hakkâri

33- Seyyid Muhammed Sâlih

34- Seyyid Sıbgatullah-i Hizâni

35- Seyyid Fehim-i Arvâsi

36- Seyyid Abdülhakim-i Arvâsi

37- Hüseyin Hilmi Işık Efendi