ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bebeklerde görülen, (Ümmü sıbyan) denen hastalıktan korunmak için hangi duaları okumak gerekir?
CEVAP
Bu hastalıktan korunmak için, 22 Besmele, bir Fatiha, bir Âyet-el-kürsi, bir İhlâs, bir Felak, bir Nas suresiyle, Kalem suresinin 51. ve 52. âyetlerini bir kâğıda İslam harfleriyle yazdıktan sonra, muska haline getirerek bebeğin üstüne asmalıdır.

Bir hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına da ikamet okunursa, “Ümmü sıbyan” hastalığından korunmuş olur.) [Beyheki]