ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Otobüs, tren, uçak, gemi gibi bir vasıtaya binince hangi duaları okumalıdır?
CEVAP
Şu duaları okumalıdır:

1-
Âyet-el kürsi’yi okumalıdır. Âyet-el kürsi, âyetlerin seyyididir, efendisidir. Onu okuyandan şeytan kaçar, melekler o kişinin kazadan beladan korunması için dua ederler.

2- (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim)
duasını üç kere okumalıdır. Bu duayı okuyan hür türlü kazadan beladan ve nazar değmesinden emin olur.

3-
Hud suresinin 41. âyet-i kerimesini okumalıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Gemiye binen kimse, Besmele çekerek, Hud suresinin 41. âyet-i kerimesini okursa, boğulmaktan emin olur.) [Taberani]

Hud suresi 41. âyeti, Mushafta 225. sayfanın ortasında, (Bismillahi mecrâhâ...) diye başlayan âyet-i kerimedir.

Bu âyet-i kerimeyi, [otobüs, tren, uçak gibi] her vasıtaya binerken okuyan kazadan, beladan emin olur. Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. âyet-i kerimesini okuyanın boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubi)

Zümer suresi 67. âyeti de, Mushafta 464. sayfanın sonundaki, (ve mâ kaderû...) diye başlayan âyet-i kerimedir.