ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Gece yatağa yatınca okunması gereken duaları sırasıyla yazar mısınız?
CEVAP
Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri buyuruyor ki:
Yatağa abdestli gir, Euzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Âyet-el-kürsi, 3 İhlâs, bir Fatiha ve birer defa iki kul euzüden sonra 3 defa (Estağfirullahelazim ellezi lâ ilâhe illâhu) oku, üçüncüsüne (el-hayyelkayyume ve etubü ileyh) ekle. On defa da, (Tevekkeltü alellah, Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) oku, onuncusuna (hil aliyyil azim ellezi lâ ilâhe illâhu) ilave et!

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Yatağa girince 3 defa Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.) [Tirmizi]

(Yatarken Fatiha ve İhlası okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur.)
[Bezzar]

(Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur.) [Tirmizi]

(Yatarken Mülk
[Tebareke] suresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde sana yoldaş olur.) [Ey Oğul İlmihali]

(Kur’anda bir sure vardır ki, otuz âyettir. Okuyana affedilinceye kadar şefaat edecektir. O “Tebarekellezi bi yedihil mülk” diye başlayan suredir.)
[İ. Ahmed]

(Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı.)
[Tirmizi]

Her gece Amenerresulüyü okuyan, gecelerini ibadetle geçirmiş gibi sevaba kavuşur.

Gece yatarken Tebareke suresini okuyan, kabir azabından korunur, Kadir Gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.

Her gece Yasin suresini okuyan, affedilmiş olarak sabahlar.

Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.


Sual: Yatağa girince hangi duaları okumalıdır?
CEVAP
Seadet-i Ebediyye kitabında şu dualar bildiriliyor:
1 Euzü besmele çekmeli,

1 Âyet-el kürsi

3 İhlas suresi

1 Fatiha

1 Kul euzüler

1 Tevekkeltü alellah la havle vela kuvvete illa billah

1 İstiğfar duası (Estagfirullahelazim, ellezi la ilahe illa hüv el hayyel kayyume ve etubü ileyh)

1 Allahümmagfirli ve li-valideyye ve lil müminine vel müminat

1 Salevat-ı şerife

1 Allahümme rabbena atina fiddünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kına azabennar bi-rahmetike ya Erhamerrahimin

3 veya 10 veya 40 yahut 70 kere, estağfirullah

1 Kelime-i tevhid

Bunları okuyup uyumalı. Bütün gece okuyup uykusuz kalmamalı. İstiğfarı ve duaları abdestli okumak müstehaptır.