ARA
SORULARLA İSLAMİYET / SESLİ
Sual: Bir vasıta ile yolculuğa çıkarken, gemiye binince okunacak dua var mı?
CEVAP
Birçok dua vardır. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Ümmetim gemiye binince, Besmele çekerek "Bismillahi mecraha ve mürsaha inne rabbi le gafururrahim" (Hud 41) âyet-i kerimesini okursa, boğulmaktan emin olur.) [Taberani]

Bu âyet-i kerimeyi, otobüs, tren, taksi gibi her vasıtaya binerken okuyanın kazadan, beladan emin olacağı da bildirilmiştir. Yine bir hadis-i şerifte, gemiye binince, Zümer suresinin 67. âyet-i kerimesini okuyanın boğulmaktan emin olacağı bildirilmiştir. (Kurtubi)

Yolculuğa çıkan iki rekat namaz kılmalı ve sadaka vermelidir! Zahid Ebül-Hasen-i Gazvi hazretleri, (Yolculuğa çıkarken, Li ilafi’yi [Kureyş suresini] okuyan, bütün kötülüklerden emin olur) buyurdu. (Şir’a)

Evden çıkarken Âyet-el kürsi’yi okuyan, eve dönünceye kadar belalardan emin olur. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
(Evinden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, yetmiş melek, evine dönünceye kadar dua ve istiğfar eder.) [Ey Oğul İlmihâli]


Sual: Sefere çıkarken ne yapmalı?
CEVAP
(Sefere çıkarken arkadaşları ile vedalaşan kimse, onların duaları sebebiyle berekete kavuşur.)
[Deylemi]

(Kim evinden sefere çıkarken 11 defa “İhlas”
okursa, seferden dönünceye kadar Allahü teâlâ, onun evini muhafaza eder.) [İ. Neccar]

İslam âlimleri, (Sefere çıkarken yedi âyet-el-kürsi oku! Öne, arkaya, aşağıya, yukarıya, sağa ve sola üfür, bir tanesini de yut, sonra Kelime-i tevhid söyle! Yolculukta belalardan emin olursun) buyurmuşlardır.