ZÜFER BİN HÜZEYL

(Bkz. İmâm-ı Züfer)

www.ehlisunnetbuyukleri.com