AFÎF

 Temiz, iffetli, nâmuslu, haramdan (günahtan) sakınan. (Bkz. İffet)

www.ehlisunnetbuyukleri.com