RİCÂL-İ GAYB

Her devirde bulunan fakat herkesçe tanınıp bilinmeyen ve görülmeyen, dünyânın nizâmı ile vazîfeli mübârek, büyük zâtlar.

Nûr Muhammed Pünti, ricâl-i gaybdendir. (İmâm-ı Rabbânî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com