RÜKN-I IRÂKÎ

Kâbe'nin Bağdâd'a karşı olan köşesi.

www.ehlisunnetbuyukleri.com