RÜ'YET-İ TAKSÎR

Kendini günâhkâr ve kabahatli, kusurlu görmek, kendini suçlamak.

Namaz içinde uyulması gereken şartlar; ihlâs (amelinde samîmi olmak), tefekkür, havf(Allahü azîm-üş-şândan korkmak), recâ (Allahü azîm-üş-şânın rahmetini ummak), rü'yet-i taksîr ve mücâhede (nefs ve şeytanla mücâdele)dir. (Muhammed bin Kutbüddîn İznikî)

www.ehlisunnetbuyukleri.com