Tavâf-ı Nâfile

Mekke-i mükerremede bulunanların fırsat buldukça yaptıkları tavâf.

www.ehlisunnetbuyukleri.com