ÜMM-İ VELED

Efendisinden (sâhibinden) çocuğu olan câriye, köle kadın.

Ümm-i veled satılamaz ve hibe olunamaz. Efendisi vefât edince âzâd (hür) olur ise de, zevce gibi vâris olamaz. Oğlu ise, mîrâsçı ve hür olur. (M. Zihni Efendi)

www.ehlisunnetbuyukleri.com